Taraf: Türkiye hak ihlallerinde ikinci

İnsan haklarından yine sınıfta kalan Türkiye, insanlık dışı muamelede Rusya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. CHP, ihlal sayısının Gezi olaylarından sonra daha da artacağını söylüyor.

polis1

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yürürlüğe girmesinin 60. yılında CHP’den ortak bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye’nin insanlık dışı muamelede ikinci sırayı aldığına işaret edilirken en fazla ihlal kararı verilen ülke olduğu kaydedildi. CHP adına ortak açıklamayı Sinop Milletvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile İzmir Milletvekili Rıza Türmen yaptı.

Türkiye’ye ilişkin istatistiklerin yer aldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “AİHS insan hakları tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Avrupa’nın bir nevi anayasasıdır. Bütün taraf devletleri etkiler. Ortak hukuk alanı içindeki devletler Avrupa’daki insan hakları standartlarını saptayan AİHM kararlarındaki ilkelere uygun sağlamak için yasalarını ya da uygulamalarını değiştirirler.

TÜRKİYE İHLALLERDE BAŞTA

Türkiye ortak hukuk alanındaki standartlara uyum sağlayamamıştır. 1959-2012 yılları arasında en fazla ihlal kararı verilen ülke (2870 ihlal kararı ile) Türkiye olmuştur. Türkiye’yi İtalya ve Rusya izlemektedir.

2012 yılında en fazla ihlal kararı Rusya’ya (134) ilişkin olurken, Türkiye 123 ihlal kararı ile ikinci gelmiştir. 2012 yılı istatistiklerine göre, Türkiye insanlık dışı muameleden 261 ihlal ile ikinci (birinci Rusya), toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğünde 57 ihlal ile, adil yargılamada 755 ihlal ile, mülkiyet hakkında 634 ihlal, düşünce özgürlüğünde 215 ihlal ile birinci durumdadır. İhlal sayılarının Gezi olaylarından sonra çok daha artması beklenmektedir.

Bu istatistikler, kendi vatandaşlarına insanlık dışı muamele yapan, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen, insan haklarına saygısız bir devlet görünümü çizmektedir.

GEZİ OLAYLARI KİTLESEL İNSAN HAKKI İHLALİDİR

Gezi olaylarında vahim ve kitlesel insan hakları ihlalleri meydana gelmiştir. 6 kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı, onlarca kişinin gözünü kaybettiği, pek çok insanın komaya girdiği Gezi olaylarının nedeni, barışçı protestolara karşı polisin orantısız güç kullanmasıdır. Olaylar sonrasında okul müdürleri, üniversite rektörleri, mimarlar odası, yaralıları tedavi eden doktorlar, yazı yazan gazeteciler üzerinde baskılar, Gezi olaylarına katılanlara karşı başlatılan cadı avı, mahallelere konulan ihbar kutuları, Türkiye’yi yöneten iktidarın gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır.”

Güler Yılmaz
5 Eylül 2013
haberin kaynağı için tıklayınız; taraf.com.tr