Etha: ‘Sürgün kararından vazgeçilsin’

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Taksim Dayanışması Sözcüsü ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’a “geçici görevlendirme” adı altında verilen sürgün cezasına tepki gösterdi, karardan derhal vazgeçilmesini istedi.

tayfunkahraman

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Taksim Dayanışması Sözcüsü ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’a “geçici görevlendirme” adı altında verilen sürgün cezasına tepki gösterdi, karardan derhal vazgeçilmesini istedi.

Yazılı bir açıklama yapan TMMOB İKK, “Tayfun Kahraman’ın şahsında demokratik haklarını kullanan kullanan Taksim Dayanışması cezalandırılmak istenmektedir” dedi.

Kahraman’ın yanında olduğunun altını çizen TMMOB İKK, şunları kaydetti:
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da kamu personelinin üye ve yönetici olabileceği demokratik kitle örgütleri arasında meslek odalarının yer alabileceği belirtilmektedir. Devlet Memurları Kanunu’nca da tanımlanmış olan ‘kamu hak ve çıkarlarını öncelikle gözetme’ görevinin gereklerini yerine getirmeye çalışan ve Taksim Dayanışması sözcülüğü ile sembolleşen Tayfun Kahraman’ın İstanbul dışında geçici(!) görevlendirilmesine karşı hukuki ve toplumsal demokratik haklarımızın gereklerini yerine getirecek ve kendisine ‘dokundurtmayacağız.’”

Sürgünün tüm çalışanları yıldırma amacı taşıdığını belirten TMMOB İKK. “ŞPO İstanbul Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’a yönelik bu uygulamanın derhal düzeltilmesini talep ediyoruz. Bir kez daha söylüyoruz; devlet ve/veya hükümetin bu tür baskı ve sindirme girişimleri bizleri yıldıramayacaktır. Kentlerimizi, doğamızı, sözde değil gerçekten demokratik bir ülkeyi, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

2 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; etha.com.tr