Bianet: “Sosyal Medya demokrasi için vazgeçilmezdir”

On STK ve meslek örgütü hükümetin sosyal medyaya dair açıklamaları üzerine bir bildiri yayınlayarak sosyal medyadaki haklar ve teknik bilgiler üzerine açıklama yaptı.

Sosyal-medya

Bilişim ile ilgili sivil toplum örgütleri ile meslek odaları son dönemde sosyal medyaya ilişkin hem hükümet hem de servis sağlayıcılar ile ilgili açıklamalar üzerine “Sosyal Medya ve Haklarımız” başlıklı bir bildiri yayınladı.

Sosyal medyanın yurttaşların tepkilerini dile getirebilmesine, örgütlenebilmesine, birbirlerinden haberdar olabilmesine ve demokratik reflekslerin yükseltilebilmesine yardımcı ve aracı olduğunu belirten örgütler ayrıca yurttaşların güvenilir olduğu söylenen “Güvenilir olduğu söylenen geleneksel medyanın ne olduğunu ve tam olarak ne işe yaradığını Sosyal Medya yardımı ile test etme imkanı buldular” dedi.

“Asıl yasadışı olan, sosyal medya iletişimini izlemek”

On kurumun imzasıyla yayınlanan ve sosyal medyayla ilgili haklar ve teknik bilgilerin yer aldığı bildiri şöyle:

* Birleşmiş Milletler ve bazı uluslararası kuruluşlar interneti ifade ve basın özgürlüğünün temel aracı olarak ilan etmişlerdir. İnternet ve sosyal medya bireyin gelişmesi, topluma katılması ve demokrasi için vazgeçilmezdir. Bütün dünyada geniş kitleler bilgiye erişim, saydamlık ve yönetime katılım talep etmektedirler.

* İfade, protesto özgürlüğü ve mahremiyet temel insan hakkıdır. İfade özgürlüğü, çoğunluğa ters gelen görüşleri de kapsar. Ancak hakaret, nefret söylemi ve şiddete çağrı kapsam dışıdır.

* Sosyal medya günümüzde iletişim ve örgütlenme tarzlarını belli ölçülerde değiştirmiştir. Sosyal medya toplum için bir “baş belası” değil, başüstünde tutulması gereken bir araçlar topluluğudur.

* Sosyal medya kullanımı yasadışı bir eylem olmayıp anayasal bir hak olan iletişim özgürlüğünün bir parçasıdır. Yasadışı eylem vatandaşların sosyal medya aracılığıyla iletişimine kulak kabartmaktır. Zira Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 22. maddesine göre “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.”

* Gezi Parkı eylemleri göstermiştir ki sosyal medya vatandaşların hak arama çabalarına mükemmel şekilde destek olmaktadır. Bu destek vatandaş ve devlet arasındaki bilgi eşitsizliğini gidermek suretiyle gerçekleşmektedir. Basının tamamına yakınının gerçekleri görmezden gelmesi veya açıkça yalan haber üretmesi karşısında sosyal medya gerçeklerin öğrenilmesinin yolunu açmıştır.

* Hakaret, nefret söylemi ve şiddete çağrı içermeyen hiçbir sosyal medya paylaşımı suç değildir. Buna bir gösteri duyurusu veya şiddete maruz kalmış insanların doktor ve eczane gibi bilgi ihtiyaçlarını içeren paylaşımlar da dahildir.

* Vatandaşların kendi isimlerinden farklı isimlerle (nick) sosyal medyada faaliyet göstermeleri internetin en yaygın kurallarından biridir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç oluşturmaz.

* Sosyal medyada paylaşılan içeriği suç haline getirmenin, olumsuz düzenleme çabalarının ve kullanıcılara yönelik gözdağı operasyonlarının amacı, insanları oto-sansüre zorlamaktır. Oto-sansür, ifade, bilgi ve iletişim özgürlüğü ihlallerinin en korkuncudur ve demokratik bir hukuk devletinde otoritenin oto-sansür dayatması kabul edilemez.

Teknik bilgiler

* Twitter, Facebook, Gmail ve Hotmail gibi hizmetler bilgiyi şifreleyerek taşırlar. Bu şifrelerin kırılması imkansıza yakın derecede zordur. Şifreli iletişimin göstergesi tarayıcının adres çubuğunda bulunan küçük bir kilit işareti ve “http://” yerine “https://” ibaresidir.

* Bu sistemlerin içerdiği kullanıcı verilerini Internet üzerinde şifresiz görmek mümkün değildir. Ancak tüm veriler büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve ilgili şirketlerin kontrolündeki sunucularda toplanmaktadır. Bu şirketler tüm kullanıcı verilerini görebilirler ve başkalarıyla paylaşabilirler.

* Devlet kaynaklarından ve çeşitli kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla Facebook kullanıcı verilerini devletlerle paylaşmakta, Twitter ise veri paylaşımını şimdilik reddetmektedir.

* Tüm dünyada Gmail ve Hotmail’ın geliştiricileri olan Google ve Microsoft şirketlerinin kullanıcı verilerini hükümetlerle paylaştığına dair genel bir kanı vardır.

İmzacı olan kurumlar şöyle:

Alternatif Bilişim DerneğiBilgisayar Mühendisleri OdasıElektrik Mühendisleri Odasıİnternet Teknolojileri Derneğiİnternet Yayıncıları DerneğiKorsan Parti HareketiLinux Kullanıcıları HareketiPardus Kullanıcıları DerneğiPHP Geliştiricileri DerneğiTelekomcular Derneği (EA)

1 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org