Sendika.org: Ethem’in katiline sahte rapor verilmiş!

Haziran İsyanı’nda Kızılay Meydanı’nda Ethem Sarısülük’ü ateş ederek katleden polis Ahmet Şahbaz’a verilen üç ayrı raporun birbiriyle çeliştiği, ilk iki raporda yer almayan “bilekteki yırtık” bulgusunun 9 gün sonra üçüncü rapora eklendiği ortaya çıktı

ahmet_sahbaz-300x165

Haziran İsyanı’nda Kızılay Meydanı’nda Ethem Sarısülük’ü ateş açarak katleden polis Ahmet Şahbaz’ın AKP tarafından aklanma sürecinde Şahbaz’ın bileğine taş geldiği, ardından ambulansla Özel Medicana International Ankara Hastanesi’ne götürüldüğü ileri sürülmüştü. Sarısülük ailesinin avukatı Kazım Bayraktar, hastane tarafından düzenlenen raporları n “sanığın lehine delil olarak kullanılabilmesi için sonradan düzenlendiklerini, gerek tarih gerekse içeriği itibariyle gerçeği yansıtmadığını” tespit etti.

Bayraktar, hastane hakkında “resmi sahtecilik suçunu birden çok işledikleri” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yaralar savunmaya göre şekillendi
Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, aynı hastaneden alınmış 1 Haziran 2013 tarihli raporda Şahbaz için “Sağ alt kadran batında, sağ ön kolda bilekte, sol ön kol ön yüzde abrazyon” saptandı. Hastane Şahbaz’a 2 gün istirahat verdi.

3 Haziran’da verilen raporda ise “Diz, uyluk kontüzyonu, dirsel burkulma ve gerilmesi, ayak bileği kontüzyonu” teşhisi kondu. Böylece aradan üç gün geçmesine karşın ilk raporda yer almayan yeni yaralar eklendi.

10 Haziran’da verilen üçüncü rapor ise Ahmet Şahbaz’ı kurtarmaya yönelik hamlelerin sonuncusu oldu. Önceki iki raporda yer almayan “El bileği ve karpus ligamentinin travmatik yırtığı”ndan söz edildi ve Şahbaz’a 7 gün daha izin verildi.

ethemsarisulukvurulma-300x165

Şahbaz’ın raporları kayda girmemiş!
Üç raporun birbirinden farklı unsurlar içerdiğini, üzerlerinde saat belirtilmediğini, ikisinin protokol numarasının aynı olduğunu belirten Avukat Kazım Bayraktar, sağlık birimlerinin hastaları ile ilgili verileri “Sağlıknet 2” adlı sistem ile merkezi sisteme kaydettiğini, kayıt yapılmadan muayene, teşhis ve tedavi işleminin yapılamadığını hatırlattı ve Şahbaz hakkındaki raporun kayda girmediğini söyledi.

“Şüpheli doktorlar, gerçeğe aykırı içerikte ve geçmiş tarihli olarak düzenledikleri için raporlar kayıtlara girilmemiştir” diyen Bayraktar, 3-10 Haziran arasındaki 7 günde dört tanının aynı kaldığına, “El bileği ve karpusun ligamentinin travmatik yırtığı” tanısının ise son rapora eklendiğine dikkat çekti.

Bayraktar dilekçesinde “9 gün sonraki rapora böyle bir tanı eklenmesinin amacı, şüphelinin muhtemelen amir ve müdürleri ile kurguladığı, ‘Havaya ateş ederken bileğime taş geldi’ savunmasına dayanak oluşturacak şekilde sahte kanıt yaratmaktır” dedi.

Ankara Tabip Odası: ‘Böyle rapor olmaz’

Özel Medicana International Ankara Hastanesi’nin sahte raporları Ankara Tabip Odası tarafından da incelendi. Biri ortopedi ve travmatoloji, diğeri adli tıp uzmanı iki bilirkişi, 6 Mart’ta hazırladıkları raporda şöyle dedi:

İlk raporun tanı bölümünde darp edilme dışında hiç bir şey yazılmamış olup, lezyon ve patalojik bulgular tarif edilmemiştir. Buna karşın iki gün istirahat verilmiştir. İstirahatin gerekçesi bu raporda bulunamamıştır. Bu nedenlerle tıbbi bilimsellikten uzak ve yok hükmündedir. 2. ve 3. raporlarda ise lezyonlar tarif edilmiştir. Bu lezyonlar diz kontüzyonu, uyluk kontüzyonu, dirsek burkulma ve gerilmesi, ayak bileği kontüzyonudur. Ancak 3. raporun 2. rapordan tek farkı el bileği ve korpusun lagamentinin travmatik yırtığı şeklinde bir tanının eklenmiş olmasıdır. Zaten böyle bir yaralanma büyük oranda kişinin kendi eylemi ile oluşabilir. Kişinin hastaneye ilk başvuru günü ile 2. ve 3. başvuru günleri arasında 2 ve 9 gün bulunmakta olup 01.06.2013 tarihli raporla, bu raporlar arasında travmatik yönden bir ilişki kurulması mümkün değildir. Çünkü aradan geçen 2 ve 9 gün içinde düşme, trafik kazası geçirme, kendi kendini yaralama ve benzeri bir çok olasılıkla 2. ve 3. raporda tanımlanan bulgular oluşabilir. Nedensellik ilişkisinin kurulamamasının iki nedeni vardır. Birincisi; 01.06.2013 tarihli raporlarda tanımlanan bulguların bir çok nedenle oluşabilme olasılığıdır.

17 Mart 2014

Haberin kaynağı için tıklayınız; http://www.sendika.org