Sendika.org: Dayanışmanın gücüne inananlar, halkın şehir plancısı için buluştu

TMMOB İstanbul İKK yöneticisi olduğu Oda’nın Gezi direnişine aktif olarak katılması nedeniyle Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Akgün’ü işten çıkaran Beylikdüzü Belediyesi önünde eylem yaptı. Dayanışmanın gücüne inananlar TMMOB’nin ve onunla birlikte mücadeleyi sürdürenlerin baskılardan etkilenmeyeceğini vurguladı.

gurkan-akgun

TMMOB İstanbul İKK, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Akgün’ün Beylikdüzü Belediyesi’ndeki işinden çıkarılması nedeniyle bugün bir basın açıklaması yapıldı.

ŞPO’nun Taksim Dayanışması’nın bileşeni olmasının işten çıkarılma gerekçesi olarak bizzat Belediye Başkanı tarafından ifade edildiğinin hatırlatıldığı açıklamayı ŞPO İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar yaptı. Atlar, Taksim Meydanı’na dayatılan betonlaştırma, insansızlaştırma ve kimliksizleştirme projesine karşı verdikleri mesleki ve hukuki mücadelenin, her türlü yöntemin denenmesi suretiyle engellenmeye, bastırılmaya, sindirilmeye çalışıldığını söyledi.

Gürkan Akgün’ün taşeron firma tarafından işten çıkarılmasının yanında Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman’ın 1 ay süre ile Gaziantep’e sürüldüğünü, Şube Yönetim Kurulu sekreteri ve sekretarya çalışanının üç gün boyunca gözaltı şiddetine maruz bırakıldığını hatırlatan Atlar,”Hükümete bağlı tüm kurumlar, sahip oldukları tüm yetkileri kullanarak, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek odamıza saldırmaktadır” diye konuştu.

Torba Yasa ile TMMOB’nin yetkilerini sınırlandırmaya yönelik bir yasa değişikliği yapıldığını da belirten Atlar, “Çalışmalarımızı ve mücadelemizi durdurmayı, yavaşlatmayı ve meslektaşlarımızı sindirmeyi hedefleyen, kurum bünyelerinde çalışan tüm profesyonellere gözdağı verme amaçlı bu art niyetli süreçlerden TMMOB’nin ve bizimle birlikte bu mücadeleyi sürdürenlerin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğinin bilinmesini isteriz” dedi.

Atlar, korku ve sindirme politikalarına karşı dayanışmanın gücüne inandıklarını, bilimden, emekten, kamu yararından yana olan herkesi bir arada durmaya, korkularıyla değil vicdanlarıyla hareket etmeye ve destek olmaya çağırdı.

22 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız;sendika.org