Sendika.org: Alsancak, Konak, Güzelyalı, Yedigöller, Gündoğdu, Buca… İzmir direnişte-forumlar

İzmir Halk Forumları devam ediyor, Her gün bir başka bölgede yeni bir halk forumu oluşturuluyor.

izmir-forumlar

Halk Forumlarında çocuklar için oyun atölyeleri ve takas pazarları kuruluyor, dayanışma sofrası oluşturuluyor.

Eylem kararıyla yürüyüş yapılıyor, kentin meydanları ve parkları direnişin simgeleri haline getiriliyor. Halk Forumları kendi medyasını oluşturuyor, gazete çıkarıyor. Halk Forumlarında kararlar alınıyor, kent sorunları için mücadele yolları belirleniyor. İzmir’de başlayacak EXPO yıkımının karşısına İzmir halkı geliyor. Direnişte gözaltına alınanlar ve tutuklananlar için dayanışma mektupları yazılıyor, dayanışma kartları gönderiliyor, protesto eylemleri düzenleniyor. Açlık grevindeki tutuklulara destek olmak için adliye önünde protesto eylemleri düzenleniyor. Taraftarlar, direnişte tutuklananlarla dayanışma için takım atkılarıyla dayanışma kartlarını gönderiyor. Direnişte katledilenler unutulmuyor, ‘adalet’ yürüyüşleri düzenliyor.

Öte ayndan Gezi Parkı direnişi için İzmir’den yola çıkan Karşı Bisiklet Grubu, Taksim’e ulaştı.

İzmir Kadın Platformu, Gezi direnişinde gözaltına alınan ve tutuklanan kadınlar için bir protesto eylemi düzenledi. Gözaltında yapılan kadın direnişçilere yönelik, polis şiddeti ve tacizi protesto edildi.

Buca Barış Mahallesi (Kız Kulesi) Halk Forumu 10 Temmuz 2013

*İlk forumda alınan karar uyarınca sağlık sistemindeki dönüşüm ve sorunlar forumun ilk konusu oldu. Sağlık emekçisi bir davetlinin barkovizyon destekli sunumunun ardından katılımcıların soru ve katkılarıyla tartışma yürütüldü. Sağlıktaki piyasalaşmanın ve dönüşümün hazırlanacak bildiri/broşür gibi materyallerle özellikle hastanelerde halka daha iyi anlatılması gerektiği vurgulandı. Sağlıktaki dönüşümün herkesin başına gelince acısını hissettiği bir konu olduğu, piyasalaştırmanın en yoğun gözlendiği bir alan olduğu belirtildi. Devlet hastanelerinde doktorlarla muhatap olmanın kolaylaştığı ancak tedavi sürecinin uzadığı ya da zorlaştığı ifade edildi. Kronik hastalığı olanların maddi olarak çok sıkıntı çektiği, yakında ölümlerin başlayacağı uyarısı yapıldı. Eskişehir’de kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünde sağlık sisteminin önemli payı olduğu vurgulandı. Sağlık sistemindeki bozulma konusunda yıllardır eylem yaparak halkı uyarmaya çalışan sağlık emekçilerinin “daha çok para kazanmak için eylem yapıyorlar” denilerek görmezden gelindiği ancak gerçeklerin artık görülmeye başlandığı kaydedildi.

*Bir sonraki itibaren Kız Kulesi forumun saat: 21.30’da başlaması kararlaştırıldı.

*Taksim Dayanışması’nda üstlendikleri rol ve ülkemizdeki birçok hakkın savunulmasında önemli katkıları dolayısıyla hükümetin hedef tahtası haline gelen TMMOB’un gündelik hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, mücadelesini, yerel ve merkezi iktidarların politikalarına itirazlarını konuşmak üzere haftaya TMMOB’den bir davetli konuşmacının katkısıyla forum yapılması kararlaştırıldı.

*Haftaya yapılacak forumun ikinci yarısında mahalle sorunları ele alınacak. Kaldırımların özgürleştirilmesi, çöplerin ve atıkların ayrıştırılarak toplanması, sokak hayvanları konuları daha ayrıntılı tartışılacak. Bu konuda bir atölye oluşturuldu ve önümüzdeki haftadan itibaren uygulanabilir bir öneri geliştirecek.

*Sonraki haftalara gündem önerileri olarak Mısır’da neler olup bittiği, eğitimdeki dönüşüm, hazır gıdalara karşı ev yapımı gıdalar, Türkiye ekonomisinin gerçekleri konuları önerildi.

*İzmir’de merkezi bir Konak forumu için Cumartesi’nin uygun olduğuna karar verildi.

*Parklarbizimkızkulesi facebook sayfası oluşturulması kararlaştırıldı.

*Forum alanı temizlenerek toplantı sona erdi.

10 Temmuz 2013- Güzelyalı Halk Forumu

Güzelyalı Halk Forumunun gündemleri;

-Taksim Dayanışma Platformu’nun talepleri,

-Gözaltına alınanlarla ilgili dayanışma etkinlikleri,

-Kentsel talan projelerine karşılık yapılacak çalışmalar (Kent Orman’ını tehdit eden EXPO projesi gibi) olarak belirlendi.

İzmir’de Forumlar Arası Koordinasyon toplantısının sonuçları aktarıldı ve iletişim için bir blog adresinin açılmasına karar verildi. Güzelyalı Halk Forumunun blog adresi guzelyaliforum.wordpress.com olduğu aktarıldı.

Güzelyalı Halk Forumunda öne çıkan öneri ve kararlar:

*11 Temmuz Perşembe günü saat: 21.00’da herkesin yemek getirerek katkıda bulunacağı dayanışma sofrasının kurulacağı ve yemek sonrası saat: 22.00‘da el fenerleri ile karanlık sokakların aydınlatılacağı “Ölen, tutuklu ve gözaltında olan direnişçi arkadaşlarımız için adalet istiyoruz” temalı “Adalet Yürüyüşü” yapılması kararlaştırıldı.

*Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri karar alma günleri olarak belirlendi. Diğer günlerde çalışma gruplarının çalışmalarını yürüttükleri ve organize edildiği durumlarda eylemlerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

*Gelişen süreci yaygınlaştırmak amaçlı Güzelyalı Halk Forumu olarak gazete çıkarılmasına karar verildi ve çalışmalara başlandı.

*16 Temmuz Salı günü Üçyol’daki Uğur Mumcu Parkı’nda bir forumun yapılma olasılığında toplantıya destek verilmesi önerildi.

*Çocuklarla atölye çalışmaları için bir çalışma grubu oluşturuldu ve gönüllü arkadaşlar isimlerini yazdırdı. 10 Temmuz Çarşamba günü forum öncesi çocuklarla resim atölyesi gerçekleştirildi ve 11 Temmuz Perşembe günü için çocuk atölyesinden arkadaşlar çocuklarla kilden heykel yapma atölyesi için hazırlık yapmaya başlamasına karar verildi.

*Takas pazarı çalışma grubu oluşturuldu. Bir sonraki haftadan itibaren Fuat Göztepe Parkı’nda salı ve çarşamba günleri takas pazarı kurulacak.

*Gezi Direnişi süresince katledilenlerin ve yaralananların Güzelyalı Halk Forumunda resimleri ve isimleri ile hep hatırlanılması ve unutturulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

*Gezi tutsaklarının cezaevindeki ihtiyaçları için yardım yapılması kararlaştırıldı.

11 Temmuz Gündoğdu İskele Halk Forumu

Forumla aynı saatte ve aynı yerde yapılan Gezi direnişi katledilen Ali İsmail Korkmaz için yapılan protesto eylemine katılım yapıldı. Forum için kalan katılımcıların olması nedeniyle forumun yapılmasına karar verildi.

Gündoğdu İskele Halk Forumunda öne çıkan öneri ve kararlar:

*13 Temmuz Cumartesi saat: 14.00’da Konak YKM önünde, Gezi direnişi nedeniyle tutuklanan insanların ailelerinin düzenlediği bir basın açıklaması olacağı duyuruldu. Ailelerin forum katılımcılarından destek beklediği, bu nedenle bu eylemin Gündoğdu İskele forumunun iletişim kanallarıyla forum katılımcılarına duyurulması ve isteyenlerin katılması kararlaştırıldı.

*F tiplerini anlatan belgesel-film gösterimi yapılabileceği, Gezi tutukluları ile dayanışma amaçlı mektup gönderilebileceği, “Arkadaşımı merak ediyorum” çalışması kapsamında cezaevindekilerin durumunu sorgulayan dilekçelerle başvurulabileceği belirtildi.

*11 Temmuz Perşembe günü yapılan forumlar arası iletişim toplantısında konuşulanların aktarılmasının ardından, haftada bir gün tüm forumlardan katılımcıların Konak’ta buluşması önerisi değerlendirildi. Bu öneri yerinde bulundu. Hafta sonları daha az katılım olabileceğinden hafta içi bir gün Konak’ta toplanılarak bir eylem-etkinlik gerçekleştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Müzik, tiyatro gibi etkinliklerin yanı sıra, forumlardan belirlenen kişilerin kendi forumlarında alınan kararları aktaracağı konuşmaların yapıldığı bir eylem olması üzerinde ortaklaşıldı. Ayrıca Taksim Dayanışması’nın dört talebinin ve Gezi direnişi tutsaklarının da yapılacak eylemde işlenmesi gerektiği belirtildi.

*Gündoğdu-İskele forumunun haftada üç gün yapılması kararlaştırıldı. Bu günler Pazartesi-Çarşamba-Cuma olarak belirlendi. Eğer günlerden biri Konak’ta yapılacak forumların ortak eylemi ile çakışırsa değiştirilebileceği belirlendi.

*Forumların daha kalabalık katılımla yapılabilmesi için forum alanının belirginleştirilmesi kararlaştırıldı. Forum başlamadan önce forum alanına pankart ve dövizler asılarak dikkat çekici hale getirilmesi, forum günlerinin yazılı olduğu afişlerin Gündoğdu-İskele çevresindeki işyerlerine ve duraklara asılması, sosyal medya dışında radyo programı vb. duyuru yapılabilecek kanallarda forumun duyurulması kararlaştırıldı. Ayrıca vapur, tren garı, metro gibi insanların yoğun bulunduğu yerlerde forumların duyurulması için küçük forumlar yapılabileceği önerildi.

*Forumun kolaylaştırıcı ekibine katılım için çağrı yapıldı ve yeni katılımlar oldu.

*Bir sonraki forum 12 Temmuz Cuma günü 20:00’da Alsancak İskele önünde yapılacaktır.

11 Temmuz Evka-1 Yedi Göller Halk Forumu

5 Temmuz Cuma gününden başlamak üzere Buca’da yapılan forumlar ve alınan kararlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

-Çevik Bir Meydanının isminin Ethem Sarısülük Meydanı olarak değiştirildiği, 8 Temmuz Pazartesi günü Ethem Sarısülük Meydanı’nda Parkın tabelasının asıldığı, resmi başvurunun yapıldığı, imza kampanyasının başlatılacağı ve “Direniş” konulu resim sergisi açıldığı bilgisi verildi.

-8 Temmuz Pazartesi günü olan eylem nedeni ile forumun erken bittiği ve çoğunluğun eyleme gitme kararı aldığı belirtildi.

-9 Temmuz Salı günü Konak Meydanı’na “Buca Halk Forumları” pankartı arkasında yüründüğü bilgisi verildi.

-10 Temmuz Çarşamba günü Kız Kulesi forumunda alınan kararlar paylaşıldı.

Yedi Göller Halk Forumunda öne çıkan öneri ve kararlar:

*Yedi Göller halk forumu alanının ‘Ali İsmail Korkmaz’ isminin verilmesi kararlaştırıldı.

*Temalı forumlar önerisi, 16 Temmuz Salı günü ‘AKP’nin TMMOB’yi işlevsizleştirmeye yönelik yaptığı yasal düzenlemeler’ konulu bir forum yapılması kararlaştırıldı.

*16 Temmuz Salı gün yapılacak foruma İş Merkezi tarafındaki otobüs duraklarından sloganlar eşliğinde mahallelerin gezilerek gelinmesi kararı alındı.

*16 Temmuz Salı günü yapılacak forumda Direniş temalı resim sergisinin yapılmasına ve kitap takası yapılması amacıyla herkesin evinden kitapları ile gelmesine karar verildi.

*Temalı forumlara devam edilmesi kararlaştırıldı. Öneri olarak; sağlık, çevre politikaları, insan hakları, eğitim konuları sunuldu.

*18 Temmuz Perşembe günü yapılacak forumda ‘polis şiddetine maruz kalındığında neler yapmalıyız?’ temalı bir forum gerçekleştirilmesine karar verildi.

*18 Temmuz Perşembe günü İzkent tarafındaki yol boyunca “Yeryüzü Sofrası” kurulması kararlaştırıldı. Bu duyurunun yapılması için bir el ilanı bastırılarak yaygınlaştırılmasına karar verildi.

*Askıda ekmek/pide kampanyası başlatılabileceği önerildi; Evka-1 ve çevresindeki fırınlar ile görüşerek bu kampanyanın anlatılması ve sonrasında da genel duyurunun yapılması kararlaştırıldı.

*Gözaltına alınan ve tutuklananların aileleri ile dayanışma amacıyla Karşıyaka ve Gündoğdu forumlarının çağrısına katılım kararı alındı. Bu doğrultuda Cumartesi günü saat: 13.30’da Saat Kulesinin önünde buluşulmasına ve Buca’daki diğer forumlara çağrı yapılmasına karar verildi.

*Cumartesi günü yapılacak etkinliğe “Buca Halk Forumları” pankartı ile katılım önerildi ve karar alındı.

*Seçim barajının düşürülmesi değil tamamen ortadan kaldırılması üzerine çalışma yapılması ve diğer forumlarda bu konu üzerine tartışmalar yapılması önerildi.

*İzmir’deki her forumunu ‘seçim’ temasıyla bir forum gerçekleştirmesi gerektiği önerildi.

*Temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasinin nasıl işletileceği tartışılması gerekliliği bu bağlamda seçim barajına tamamen karşı durulması, mahalle forumlarının çoğaltılması düşüncesi dile getirildi.

*İsteyen herkesin istediği zaman forumlarda bu konu hakkında konuşabileceği gerekçesi ile forumda düzenli seçim konulu bölüm olmasına gerek olmadığı ancak seçim dönemi yaklaştığında bu tema ile ilgili forum olabileceği konuşuldu.

İzmir Güzelyalı Halk Forumu- 12 Temmuz 2013

İzmir Güzelyalı Halk Forumu İzmir Halk Forumları Koordinasyon Toplantısı aktarımları yapılarak başladı;

İletişim sayfası olmayan forumların iletişim sayfası açılacak.

Parklar Bizim İzmir sadece bir iletişim sayfası olarak kullanılacak.

Parklar Bizim İzmir bayrakları artık kullanılmayacak.

İzmir’deki forumların notlarını ve duyurularını kapsayacak bir Portal/blog hazırlanacak.

-Hazırlanan haftalık forum gazetesi (Güzelyalı Forum Postası) için yazı-görsel toplanacağı mail adresi duyurusu yapıldı.

-14 Temmuz Pazar günü tutuklularla ilgili avukatların yapacakları toplantıya temsilci olarak bir kişinin katılacağı ve direnişte tutuklananların ihtiyaçlarını öğreneceği duyuruldu.

-TMMOB’un 13 Temmuz Cumartesi günü Ankara’ da yapacağı büyük eylem duyuruldu ve katılım çağrısı yapıldı.

-13 Temmuz Cumartesi günü kentsel Yaşam çalışma grubunun yapacağı toplantı duyurusu yapıldı.

Güzelyalı Halk Forumu Gündemleri;

-Öldürülen ve tutuklanan arkadaşlarımız için daha başka neler yapabiliriz?

-Forumun duyurusu için metodlar geliştirilmesi,

-EXPO için 13 Temmuz Cumartesi yapılacak toplantının ön görüşmesi,

-İzmir’de eylemlere ve grevlere katıldıkları için maaşları kesintiye uğrayan otobüs şoförleri ile dayanışma için yapılacak çalışmalar,

-Körfeze kanalizasyon dökülmesi,

-Adalet Arıyoruz yürüyüşü olarak belirlendi.

Güzelyalı Halk Forumunda öne çıkan öneriler:

*Ali İsmail Korkmaz’ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Eskişehir Valisi ile ilgili ve olaylardan sorumlu bütün bürokratlarla ilgili (üst düzeyler dahil) suç duyurusunda bulunulması,

*İstanbul’da yapılan “Kendimi ihbar ediyorum” kampanyasının örgütlenmesi,

*Karşıyaka ve İskele Forumları’nın 13 Temmuz Cumartesi günü saat: 14.00’da ÇHD önünde Tutuklu aileleriyle birlikte yapılacak basın açıklamasına diğer forumlara katılım çağrısı yapılması,

*Her hafta bir gün forumu, Forum tiyatrosu olarak etkinlik biçiminde yapmak, öğretici ve canlı olmasını sağlamak,

Güzelyalı Halk Forumunda öne çıkan kararlar:

* 13 Temmuz Cumartesi günü saat: 14.00’ da ÇHD önünde Tutuklu aileleriyle birlikte yapılacak basın açıklamasına katılım çağrısı yapıldı.

*Suç duyurusunda bulunma ve kendimi ihbar ediyorum kampanyasıyla ilgili çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

*EXPO hakkında EgeÇep ve ilgili meslek odalarından mühendis ve şehir planlamacıların hazırladıkları metin okundu, 13 Temmuz Cumartesi günü EXPO ile ilgili yapılacak olan toplantıda ortaya çıkan sonuçlara göre eyleme geçmek kararlaştırıldı.

*“Adalet Arıyoruz” yürüyüşünü her hafta Perşembe günleri tekrarlamak. Fenerler ve dövizlere ek olarak maske takılması. Bunu diğer bölgelerdeki forumlara da önermek ve bir süre sonra şehrin en işlek yerlerinde forumlar olarak tekrarlanması kararlaştırıldı.

*Her salı günü, akşam yemeğini Halk Sofrası’nda birlikte yemeye ve ardından bir söyleşi veya sunumların yapılmasına karar verildi.

*16 Temmuz Salı günü Göztepe taraftarlarıyla birlikte slogan atölyesinin yapılması,

*Afişlerle salı ve perşembe günleri yapılacak olan takas pazarının ve diğer etkinliklerin duyurusunun yapılması kararlaştırıldı.

*Çocuk atölyesinin çocuklar için hafta içi her gün yaptığı etkinlikleri duyurmak için görseller ve el ilanlarının hazırlanması, saat: 19.00’da başlayacak etkinliklere katılım çağrısı yapıldı.

*Haftalık çıkarılacak gazetenin yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

12 Temmuz 2013 Alsancak İskele Halk Forumu

Alsancak İskele Forumu yapılan duyurularla başladı;

-Gündoğdu Alsancak İskele Forumu Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerine sabitlenmiştir.

-13.07.2013 tarihinde saat 14.00’te tutsak aileleri basın açıklaması yapacaktır.

-Parklar Bizim İzmir, yerel forumlar arası bir iletişim kolektifidir.

Alsancak İskele Halk Forumunun gündemleri:

-Konak’ ta yapılması planlanan genel forumun biçim ve zamanı

-Direnişte tutuklananlara ve ailelerine nasıl destek olabiliriz?

-Forumların daha kapsayıcı ve kitlesel olması için neler yapılabilir?

-Refleks eylem önerileri

-Parklar Bizim İzmir kolaylaştırıcılarına yapılan eleştirileri çözüme ulaştırmak ve yeni gönüllülerin katılımını sağlamak için neler yapılabilir?

Konak Genel Forumu ile ilgili öneriler:

*Bazı insanların mahallelerinden çıkamama ihtimaline karşın, her forumdan 10 temsilci seçilebilir ve bu temsilciler kendi forumları ve genel forum arasındaki aktarım ve paylaşımı sağlayabilir.

*Forum bir defalığına da olsa valiliğin mesai saatinde olabilir.

*Etkinlik ve aktarım dolu bir ortak forum önerisi; yerel forumlardan gelecek sözcülerin, kendi forumlarının gündemi ve faaliyetleri hakkında aktarım yapabilecekleri, aynı zamanda ülkenin gündeminin de nabzının tutulacağı bir serbest kürsü kurulabilir. Kültür sanat etkinlikleriyle de forum renklendirilebilir, katılım arttırılabilir.

*Refleks eylem önerileri tartışılabilir.

*Ülke gündemi, barış süreci, alternatif medya ya da dünya gündemi gibi konuların geçtiği bir fanzin hazırlanıp dağıtabilir. Bu konuda Güzelyalı Halk Forumu’nun hazırladığı fanzin örnek alabilir.

*Direniş süresince öne çıkmış gazeteciler, sanatçılar foruma çağırılıp söyleşiler yapılabilinir.

*Konak Meydanı’nında forum harici bulunan insanlara halk forumlarıyla ile ilgili bilgilendirme yapılabilir.

*Bu genel forumdan oylamayla bir karar çıkıp çıkmaması ile ilgili tartışıldı. Bir sonuca bağlanmadı.

*Parklar Bizim İzmir kolaylaştırıcıları ekibinin hızlı bir şekilde yeni gönüllülerle yenilenmesi, böylece eksiklikler ve hataların saptanıp taze fikirlerle çözümlere ulaşılması konuşuldu.

*Moral ve kitlesellik açısından bir soluk olması için tek göz kapalı, yalınayak olarak ya da siyah kıyafetlerle somut cumartesi eylemleri yapılması önerildi.

*Şehitlerimizi sürekli anıyor olduğumuzun bir simgesi olarak, onların fotoğraflarının basılı olduğu flamalar yaptırıp, Alsancak İskelesi’ nin ordaki direklere asılması ve bunun sürekliliğinin sağlanması önerildi.

Alsancak İskele Halk Forumunda öne çıkan kararlar:

*Konak Genel Forumu’nun haftaiçi 20.00’de yapılması.

*15.07.2013’te “Seyyar Medya” eylemi yapılması kararlaştırıldı. Saat 18.00’de YKM önünde buluşup polis şiddeti videolarımızı görüntüleyen bilgisayarlarımızı halka göstererek Gündoğdu’ya yürüyeceğiz.

*Tutuklu arkadaşlarımız ile ilgili 15.07.2013 Pazartesi saat 18.00’de yapılacak olan toplantıda açıklanacak olan ihtiyaç listesiyle ilgili yapılacak olan destek konuşuldu.

*Bir sonraki forum gündemi, “Taksim Dayanışması’na nasıl destek olabilir? Bu dayanışma bağı nasıl kurulabilir?” olarak belirlendi.

17 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; sendika.org