İmece: Bozcaadalılar yapılaşma baskısına karşı direniyor

bozcaada

Geçtiğimiz Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çanakkale İli Bozcaada İlçesi 2025 yılı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, yapılaşma tehditi altına giren doğal alanlara, özgün kimliğini kaybetme riskiyle karşı karşı kalan yerleşmelere bir yenisini daha ekliyor. Plan incelendiğinde ülkenin içinde bulunduğu turizm gelişimi furyası ile doğrudan ilişkisi olmadığı ancak bu tahripkar eğilimden nasibini aldığı görülüyor. Bu anlamda tamamı arkeolojik ya da doğal sit alanı olarak belirlenmiş olan adanın güneybatı kıyılarındaki yeni kentsel gelişme alanı önerileri dikkat çekici. Onaylanan plan, halihazırda hemen hemen tamamen bakir kalmış doğal alanlardan oluşan, antik liman gibi tarihi-kültürel izler içeren bu bölgeyi tatil amaçlı ikinci konutların baskısı altında bırakıyor.

Bilindiği gibi bağcılık ve şarapcılık Bozcaada için eskiden beri çok önemli bir ekonomik uğraş ve aynı zamanda adanın kimliğini oluşturan önemli değerlerden biri. Plan bağcılığın korunmasını bir ilke kararı olarak getirirken, etkili uygulama araçları geliştirememesi nedeniyle kendi içinde çelişkiye düşüyor. Üstüne üstlük 1. ve 3. Derece doğal sit alanı olan tarım arazilerinde bağ evleri yapımını önererek yürürlükteki mevzuata aykırı bir karar alıyor.

Bozcaada Forumu, bu olumsuz gelişme içersinde umut verici bir halk mücadelesi olarak karşımıza çıkıyor. Adanın farklı sorunlarını gündeme getirerek bir tartışma, mücadele ve çözüm platformu yaratan Bozcaada forumunun onaylanan çevre düzeni planı karşısında da kararlı ve yerinde adımlar attığı görülüyor. Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesini plan hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmak üzere davet eden ada forumu, yaşadıkları yere sahip çıkma mücadelesini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda, 24 Ağustos’da şehir plancılarının katılımıyla gerçekleşen forumun ardından “rant kültürüne karşı mücadelenin” adanın öncelikli konuları arasına girdiği anlaşılıyor.

Şehir Plancıları Bursa Şubesinin de onaylanan plana karşı dava açma kararı aldığını ve gerekli süreci başlattığını ekleyelim. Planın adada yarattığı tartışmalara ve daha fazlasınahttp://bozcaadaforumu.blogspot.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

5 Eylül 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; toplumunsehircilikhareketi.org