Cumhuriyet: Hükümet, sansür için polise daha fazla yetki istedi

AKP, Gezi Direnişi’nde baş belası olarak nitelendirdiği sosyal medyayı dizginlemek için dört koldan çalışma yapıyor.

sus_twitter

Son olarak Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Stratejisi’ne altyapı teşkil etmek üzere hazırladığı raporda siber suçlara karşı kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin artırılmasını istedi.

Hükümet, Gezi Direnişi ile birlikte sosyal medya üzerindeki denetimini artırmak için dört koldan çalışma yürütüyor. Bir yandan AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu Onuncu Kalkınma Planı’nda sosyal medyaya sansürü öngörürken diğer yandan polis Twitter ve Facebook üzerinde atılan mesajları incelemeye aldı. Ulaştırma Bakanlığı Twitter’ın Türkiye’de yasal zemininin olmadığına işaret ederken son olarak Kalkınma Bakanlığı da Bilgi Toplumu Stratejisi’ne altyapı teşkil etmek üzere ihtiyaç, tespit ve öneriler raporu hazırlayarak siber suçlarla mücadele etmek için kolluk kuvvetleri hâkim ve savcıların daha fazla yetkilendirilmesini istedi.

Bakanlık konuyla ilgili ihtisas mahkemelerinin kurulmasını hâkimler, savcılar ve kolluk güçleri arasında şebeke oluşturma yoluyla daha fazla bilgi aktarılmasının sağlanmasını istedi.

Kalkınma Bakanlığı’nın 1000 sayfanın üzerinde hazırladığı Bilgi Toplumu Stratejisi’ne altyapı teşkil etmek üzere ihtiyaç tespit ve öneriler raporunda şu tespitlere yer verildi:

* Gittikçe yaygınlaşan ve geçmişteki suç türlerinden farklılaşan bilişim suçları ve elektronik deliller hakkında kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin birikimlerinin artırılması gerekiyor.

* Pek çok ülkede bilişim suçları ve elektronik deliller konusunda bazı çalışanların uzmanlaştırılması veya tüm çalışanların bilişim konusundaki yetkinliklerinin artırılması yöntemleriyle kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin birikimleri artırılmaktadır. Türkiye’de mevcut çalışmalara ilave bilişim suçları ve elektronik deliller konusuna odaklanan çalışmalara ağırlık verilerek uzun vadede devam etmesi olası yanlış veya eksik uygulamaların önüne geçebilir ve bilişim suçları ile mücadeleyi daha etkin hale getirebilir.

* Bazı hâkim ve savcılara ileri seviye eğitimlerin düzenlenmesi, kolay erişilebilir içeriklerin sunulması; belli bölgelerde bazı mahkeme dairelerinin bilişim suçları davalarında uzmanlaşması gerekiyor. Bu alanda uzlaşmanın maliyeti 400 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor.

* Eğitim kurumlarının uluslararası standartlar temelinde bilişim suçları alanında hizmet içi eğitimi verme kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor.

* Mümkün olan en yüksek sayıda hâkim, savcı ve kolluk gücü (hem mevcut hem de aday görevlileri) bilişim suçları ve elektronik kanıtlar üzerine temel bilgiyle donatılmalı.

* Farklı eğitim girişimleri ve şebekelerine erişmeyi kolaylaştırmalı.

Kullanıcılar bilinçlendirilecek

* Kullanıcıların bilinçlendirilmesi bilişim suçlarını kolaylaştıracak ihmal ve hataları azaltmaya ve önlemleri artırmaya yönelik becerileri geliştirecek ve bilişim suçlarının etik boyutları hakkında toplumsal farkındalık yaratacaktır.

* Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor.

* Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı konusunda farkındalık ve yetkinliğini artırma.

Şehriban Kıraç
1 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; cumhuriyet.com.tr