Bianet: “Gezi Direnişine karşı intikam yasası”

TMMOB ile ilgili yapılan yasa değişikliğiyle ilgili konuşan oda temsilcileri mesleğin ve meslek odalarının yetkilerinin ortadan kaldırıldığını belirtti.

meslekodalari

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar, meslek odalarının yetkilerini ortadan kaldıran yasaya karşı ve gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması için basın toplantısı düzenledi.

Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde düzenlenen toplantıda ortak yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan Taksim Dayanışması birleşenlerinden olan oda temsilcilerinin serbest bırakılması istendi.

TMMOB ile ilgili yapılan yasa değişikliğiyle mimar, mühendislik ve şehir plancılığı mesleğinin ve meslek odalarının yetkilerinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Yetki bakanlığa devrediliyor

“Torba Kanun”da dün geceyarısı AKP’nin isteğiyle geçen önergede TMMOB’un plan ve projelerde vize ve onay yetkisi kaldırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Önergeye göre, harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacak, tutulması istenemeyecek.

“Projeler mesleki denetimden çıkartılıyor”

Toplantıda, yasaya göre, odaların denetiminden çıkan projelerin bilimsel değerlendirmeler yerine Çevre ve Şehiriclik Bakanlığı’na bağlı estetik kurulunda değerlendirmeye alınarak kabul edileceği belirtildi.

Mimar, mühendislerin mesleklerini sürdürmeleri için mesleki sicillerini oda kaydında tutmaları gerekiyor, bu yetki de bakanlığa devrediliyor.

Tüm yetkilerin antidemokratik ve merkezci bir yaklaşımla bakanlıkta toplanmasının uluslararası meslek ölçütleri açısından da uygun olmadığı belirtildi.

Yasanın geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacak.

Bu yılın başında da torba yasa ile TMMOB yasası değiştirilmek istenmiş ancak TMMOB’un kampanyası neticesinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yapılan görüşmeler sonucu tasarı geri çekilmişti.

“Hem odaların hem de üyelerin yetkileri alınıyor”

bianet’e konuşan Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, yasanın hem odaları hem de üyelerin yetkilerini elinden aldığını vurguladı.

“Mimarların müellif hakkı ellerinden alınıyor. Mesela tescilli bir bina, ya da meydan düzenlemesinde değişiklik yapılmak istendiğinde artık o projenin mimarına sorulmayacak. Binaların kimliğini ve şehircilik planlarını yok ederek tadilat yapabilecekler. Yani her yeri sahte Selçuklu mimarisine çevirebilirler. Bu yasa faşist rejimin mekansal anlayışının bir tezahürüdür.”

“TMMOB, halkın bilim ve teknoloji gözü”

Toplantıda konuşan temsilciler yasayla ilgili şöyle dedi:

Nedret Durukan (Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı): Geceyarısı geçirilen bu yasa Gezi Direnişi’ndeki demokratik sürece karşı yapılan bir intikam yasasıdır. Bilim ve teknoloji belleğimizden silinmediği sürece biz halk yararına söz söylemeye devam edeceğiz. Biz profesyonel değil, odada gönüllü çalışan kişileriz. TMMOB, halkın bilim ve teknoloji gözü, bu yasayla bu gözü kör etmeye çalışıyorlar.

Nur Gülek (Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı): TMMOB, kamu yararı için çalışıyor. Ağaçların yok edilmemesi, nükleer santral yapılmaması için mücadele ediyoruz. Toplumsal mücadelenin bir parçasıyız, haklarımızı elimizden alınsa bile kamusal alanda yapılması gereken her şeyi yapacağız.

Zeki Arslan (Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı): Uzun süredir kanun hükmünde kararnamelerle TMMOB’un yetkileri sınırlandırılarak mesleki denetim elimizden alınmaya çalışılıyor. Biz gücümüzü denetim ücretlerinden değil, üyelerimizden alıyoruz. Elimizden alınan denetim nedeniyle sahte mimar ve mühendisler artacak, bu konuda daha önce yakalananlar ve haklarında işlem başlatılanlar var.

Ortak açıklamadaki imzalar:

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Metalürji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. (NV)

Nilay Vardar
10 Temmuz 2013

Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org