Evrensel: Çevresel Olağanüstü Hal Rejimi ilan edildi!

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve Ekoloji kolektifi Danıştayın maden aramalarında şirketlere Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) muafiyeti doğuran yönetmeliği iptaliyle ilgili ortak açıklama yaptı. EGEÇEP ve Ekoloji kolektifi, AKP hükümetinin uyguladığı politikaları Çevresel Olağanüstü Hal Rejimi’ne benzetti.

çaldağı

MADEN ARAMA FAALİYETLERİ ÇED’DEN MUAF

Maden ve Çevre Kanunu’nda, petrol, jeotermal ve maden arama faaliyetlerinin ÇED kapsamı dışında olacağına ilişkin getirilen muafiyetlerin daha önce de Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildiğinin anımsatıldığı açıklamada, buna karşın yeni bir yönetmelikle maden aramaların ÇED dışında tutulmasının sağlanmaya çalışıldığı dile getirildi. EGEÇEP ve Ekoloji Kolektifinin ortaklaşa açılan davada Danıştayın, ÇED raporu hazırlanmadan, ÇED Olumlu kararı alınmadan yapılan maden arama faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğuna hükmettiğine dikkat çeken açıklamada şu görüşlere yer verildi; “ÇED sürecinin içi boşaltılmış bir prosedür haline getirildiği uygulamada, ÇED’e tabii faaliyetlerin çoğunluğunun ÇED olumlu kararı aldığı hâlâ bir gerçek olarak varlığını koruyor. Bu sebeple, onlarca mahkeme kararını dolanacak yeni mevzuat değişikliklerini deneyimleyip durduğumuz hukuk mücadelesi karşısında, maden arama faaliyetlerinin ÇED’den muaf tutulmasının yürütmesinin durdurulması doğanın ve emeğin sömürüsü açısından duyduğumuz kaygılarımızı dindirmeye yetmiyor.”

KİMLERE NASIL, NİÇİN MUAFİYET TANIDINIZ?

Mahkeme kararları sonrasında yapılan her değişikliği, çevre ve canlı yaşamının korunması için değil, faaliyetleri yürüten şirketlerin işlerini kolaylaştırmak adına yapıldığının kaydedildiği açıklama, Kazdağları’nda, Erzincan İliç’te, Ordu’da ve ülkenin dört bir yanında devam eden altın işletmeciliği faaliyetleri bu duruma örnek olarak verildi. İstanbul 3. köprü, havalimanı, Kazdağları’ndaki altın arama faaliyetlerinin, doğayı geri dönüşümsüz bir şekilde yıkıma sürüklediğinin altının çizildiği açıklamada “Demokratik karar alma süreçleri dışında tutulan ve verili hukuk sistemi içinde istisnalar, muafiyetler getiren bu sistem sürdürülebilir değildir. Böylesi hukuk tanımaz bir idari sistem içinde, bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren hangi projelerin ÇED’den muaf tutulduğu açıklanmalı, şirketlere tanınan tüm muafiyetler halkla paylaşılmalıdır. Bu muafiyetler kaldırılmalıdır. Soruyoruz, kimlere nasıl ve ne için muafiyet tanıdınız?” denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Çevresel Olağanüstü Hal  Rejimi, geleceğimizi, özgürlüklerimizi ve haklarımızı gasbediyor. Durdurun, durduracağız. Olağanüstü bir çevre yönetim rejimi, doğa varlıklarını koruyamaz, tüketir. Tükenir. Bu yok oluşa müsaade etmeyeceğiz.”

31 Ağustos 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; evrensel.net