Ötekilerin Postası: Çapulculuk Terminolojisi ve Dersim Gerçeği – Deniz Karakaş

Cami de yapacağız. Ben bunun iznini gidip de CHP genel başkanından alacak değilim, birkaç çapulcudan alacak değilim”

‘Birkaç çapulcunun halkımızı tahrik etmesine seyirci kalmayız’
Recep Tayyip Erdogan, 2013

Mustafa Kemal Atatürk, “Bize 500 yıldır direnen bu çapulculara, Cumhuriyet rejiminin ne olduğunu göstereceğiz”

Tan Gazetesi ‘Çapulcular mahkemede hesap veriyorlar’ 22 Haziran 1937 Dersim

Eylül 1930 Mareşal Fevzi Çakmak, hazırladığı raporunda “Dersimli okşanmakla kazanılmaz. … Avuçlar dolusu çapulcu…”

“Bu köyler ve marabalar,Dersim çapulcu kollarının içeri yayılması için menzil ve yatak rolü yapmaktadırlar.” 1935 tarihli Kürt Raporu İsmet Paşa

Gazeteler Dersim’i şöyle yazıyordu;

“6300 Kilometrelik murabbalık bir yurt parçası”, “çapulcular direniyor”, “kan içip insan eti yerler”.

‘Dersim halkını şeyhlerin, ağaların ve feodal çapulcuların zulmünden kurtulmaya çağırmıştır. ‘ Barbaros Baykara, Dersim 1937, s-147.

‘Hayatı başlı başına bir çapulculuk tarihi teşkil eden’ Abbasuşağı aşiretinin lideri Seyit Rıza adlı şerir (haydut)…” Ahmet Emin Yalman, Tan gazetesi

” Bu durum dolayısıyla önümüzdeki ilkbaharda gerek Tunceli içinde ve gerekse çevresindeki illerde sarkıntılık ve çapulculuk hareketlerinin artacağı ihtimali karşısında Tunceli içinde ve çevresinde kuvvetli bulunmak lazımdı.”
Genelkurmay raporu 1937

“Bu harekât onların iyiliği için, çapulculardan kurtulmaları için yapıldı” 1953 Genelkurmay.

Deniz Karakaş
7 Haziran 2013
Kaynak; Ötekilerin Postası