Birgün: Gezi’nin izinde birleşik muhalafet

gezinin-izinde-birlesik-muhalafet-1

Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde tartışma ve forum toplantıları ile ilerleyen Birleşik Muhalefet Hareketi çağrısı Forum süreçleriyle tartışmalarını büyütüyor. Birleşik Muhalefet Hareketi Forumu dün İstanbul’da düzenlendi. Petrol-İş Sendikası toplantı salonunda gerçekleşen forumun açılış konuşmasını ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş yaptı. “Bir parti formu veya eylem platformu oluşturmuyoruz. Beraber yürüyecegimiz bir hareket formu oluşturmaya çalışıyoruz” diyen Taşsözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyalistlerden, sosyal demokratlara; Troçkistlerden, demokratlara bir zemin inşa etmeye çalışıyoruz. Hareket formunda yürüyen, forumlarda birleşen ve meclis yapısında örgütlenen bir zemin inşa etmeye çalışıyoruz. En başında bu yürüyüşümüz Haziran Direnişini anlamak ve onun izinde siyasal bir özne haline gelme arayışıdır. Bu hareket, kurucu bir muhalefet hareketi olmalıdır.”

Birleşik hareketin altı temel başlıkta örgütleneceğini ifade eden Taş, bu başlıkları şöyle sıraladı:

“1-Emperyalizmin vahşi saldırısına karşı, Bağımsızlık mücadelesi ’2- Muhafazakârlığa karşı, eşit yurttaşlık ve gerçek laiklik mücadelesi 3-Cinsiyetçiliğe karşı, kimliklerin özgürleşmesi mücadelesi’ 4-Kürtlerin özgürlük mücadelesini destekleyen ve birarada yaşam siyasetini örgütlemek’ 5-Kapitalizmin özel çıkara dayalı düzenine karşı, kamuculuk ve toplumsal çıkara dayalı ekonomi mücadelesi’ 6- Doğanın metalaştırılmasına ve sömürülmesine karşı, doğa ile uyumlu bir yaşam mücadelesi”

Toplantının forum kısmında İlk sözü alan Masis Kürkçügil, “6 maddeye eklenecek bir husus da bir iç demokrasiye değinmekte yarar var. Sosyalist hareketin eksik kaldığı husulardan bii budur. İç çoğulculuğumuzu geliştirmek ve dışardakilerle de çoğulcu bir ilişki kurmak gerekir. Kurucuların dediklerin yaptıklarından ziyade ezilenlerin, emekçilerin verdiği değer önemlidir” dedi.

Ardından söz alan Canan Kaftancıoğlu “Bu hareketin özgün bir dili oluşmalı, ortak bir yönelimi oluşmalı, emeğin gücüne yaslanmalıdır” çağrısında bulundu. İstanbul MMO Başkanı Zeki Arslan ise “Gezinin ruhu; kent mağdurlarının isyanıdır. Birleşik muhalefetin en önemli görevlerinden biri de bu mağduriyete sahip çıkmaktır” dedi. Zafer Aydın, “Düzen karşıtı sosyal ve siyasal bir muhalefet odağı eksikliği bulunmakta.’+'Gezinin öğrettiklerini takip etmeliyiz. Bunlar; sürekli, kapsayıcı ve dinamik bir muhalefet olmaktır. ‘Gezinin üniversitelerde ivmelenememesinin nedeni, birleşik bir gençlik hareketinin yaratılamamasındandır.”Birleşik bir gençlik hareketi; gençliğin dinamizmini kapsayacak bir mücadele olmalıdır.’ dedi.
Forumda üniversite öğrencisi gençler de konuştu. “Geziyi, AKP’ye dur arkadaş diyenler yaratmıştır. AKP’ yi yıkacak olan, üniversitelilerde gençliğin birleşik mücadelesidir” diyen Can Güneş’in ardından söz alan Altuğ Akbaş, “Bu memlekette umut etmek için bir çok neden bulunuyor” dedi.

Divan’dan, ÖDP Eş Genel Başkanı  Bilge Seçkin Çetinkaya, “Neoliberalizmin saldırısı, tüm dünyada gezi ayaklanması gibi isyanları yaratmıştır. Bu hareket, düzene alternatif bir yolu tüm öfkelilere açmalıdır.’ ifadelerini kullandı. Kapanış konuşması için söz divandan Osman Öztürk aldı. Öztürk “İstanbul’un birçok mahallesinde bu hareketin örgütlenmesi için herkese sorumluluk düşmektedir.” dedi.

Foruma, Eğitim-Sen, Odak Dergisi ve İşçi Kardeşliği Partisi temsilcileri de katıldı.

12 Mayıs 2014

Haberin kaynağı için tıklayın; birgun.net