Birgün: Derin değil, daha da derin devlet

CHP Milletvekili Atilla Kart, Meclis’te görüşülen MİT yasasıyla ilgili değerlendirmesinde devletin daha da derin bir hale getirileceğini söyledi. Kart “Toplum konuşamaz hale gelecek” dedi
derin-degil-daha-da-derin-devlet-1

MİT’i sorgulanamaz hale getiren ve sınırsız yetkiler veren yasa teklifi Meclis’te görüşülmeye devam ediyor. CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Atilla Kart, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında MİT yasasının nelere yol açabileceğini özetledi. Kart “Getirilen bu düzenlemelerle, AKP ‘Daha da derinleştirilen devleti’ yaratmış olmaktadır” dedi.

“Bu tasarının, Türkiye’de demokrasi ve hukukun ‘son kırıntılarını’ yok edeceği, toplumsal barışımızı tehdit etmekten öte yok edeceği açıktır” diyen Kart, yasa teklifinin yol açacağı hukuksuzlukları sıraladı. Kart özetle şunları söyledi:

SINIRSIZ YETKİ, YENİ YEŞİL’LER
»MİT’in görev ve yetki alanı; “milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği haller” denilerek ucu açık bir hale getirilecektir.
»Tasarıyla Anayasa’mızda yer alan “Kanunsuz Emir ve Talimat “ maddesi ayaklar altına alınmaktadır. Bu düzenlemeyle “Yeni Yeşil’ler” yaratılacak ve yasal himaye altına alınacaktır.
»MİT mevzuatı, diğer mevzuatların önüne geçmekte, fiilen Anayasa’nın pek çok hükmünü de işlemez hale getirilecektir.
»Getirilen bu düzenlemelerle, AKP “Daha da derinleştirilen devleti” yaratmış olmaktadır.

YOLSUZLUK ÖNLEMİ
»Tasarıyla Rıza Sarraf’lar; tutuklu ve hükümlü bulunan yabancıların başka ülkeye iadeleri veya takas imkânı getirilmesiyle güvence altına alınacaktır.
»Bir bölümü 17 Aralık yolsuzluk operasyonun da konusunu oluşturan “zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, devletin birliği ve ülke bütünlüğü, anayasal düzeni değiştirmek, milli savunma, devlet sırrını ifşa etmek” gibi suçlarla ilgili MİT’in soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına ulaşılması, her türlü bilgi ve belgeye erişilebilmesi mümkün olacaktır. 17 Aralık operasyonu böylece tümüyle kontrol altına alınacaktır.

KONUŞAMAZ BİR TOPLUM
»Doğrudan ya da dolaylı olarak TBMM’nde dile getirilen soru önergelerinin yayımlanması ve tartışılması mümkün olamayacaktır. Zira, artık; MİT’in görev alanına ve devlet sırlarına müdahale edildiğinden bahisle, 8. madde uyarınca ceza davası açılması söz konusu olabilecektir. Bu yetki ve düzenlemeyle, toplum konuşamaz hale gelecektir.
»MİT ile ilgili iddia ve suçlamalar karşısında cumhuriyet savcıları devre dışı bırakılacaktır. Bu konuda MİT’in beyanı esas ve bağlayıcı olacaktır.
»MİT’in yetki alanındaki haber ile eleştirilerde ortak ve zincirleme sorumluluk esası getirilecektir.
»MİT, meslek kuruluşlarının, kamu kurumlarının,sendikaların, diğer tüzel kişilerin ve bankaların her türlü kayıtlarına ulaşabilecektir.

BAŞBAKAN’A BAĞLI TİM
»MİT’e geçmişe yönelik olarak af düzenlemesi getirilmekte; geleceği hedef alarak da yasal şemsiye sağlanacaktır.
»Artık, doğrudan Başbakan’a bağlı olarak görev yapan, operasyonel gücü olan, yasal denetimden uzak olan bir yapı oluşturulmuş olacaktır. Yasayla yasama, yargı, sivil toplum, meslek kuruluşları, sendikalar ve dernekler kontrol altına alınacaktır. Bu yapıyı denetleyecek yasal mekanizmalar etkisiz hale getirilecektir.
***
Göstermelik denetim: Gizli komisyon, sır bilgi

Tartışmalı MİT yasası değişikliği AKP içinde de krize neden oldu. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, MİT’e “göstermelik” bir Meclis denetimi yolunu açacak önergeyi, grubundan gelen itirazlar üzerine doğrudan kendisi verdi.
Alınan bilgiye göre, Atalay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uyarıları doğrultusunda teklife Meclis denetimi ile ilgili bir madde eklenmesinde ısrarcı oldu. AKP Grubu’ndan bu konuda direnç gösterilmesi üzerine Atalay’ın konuyu Başbakan Erdoğan’a ilettiği belirtildi. Erdoğan’ın onayı üzerine Atalay, MİT’e “göstermelik” bir Meclis denetimi yolunu açmaya yönelik önergeyi, kendi imzasıyla verdi.
Önerge, teklife TBMM bünyesinde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu oluşturulmasına yönelik bir madde eklenmesini öngörüyor. Düzenlemeye göre, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı’nca hazırlanacak yıllık raporlar Başbakanlığa gönderilecek. Başbakanlıkça bu raporlar üzerine hazırlanacak yıllık rapor, Mart ayı içinde komisyona sunulacak. Kapalı oturumlarda yapılacak toplantılarda inceleme ve görüşmeler 90 gün içinde tamamlanacak. Hazırlanacak rapor daha sonra TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Komisyon çalışmaları sır kapsamında olacak ve 17 kişilik komisyonun üyeleri, görüşülen konular hakkında açıklama yapamayacak.

18 Nisan 2014
Haberin devamı için tıklayınız; Birgün