Bianet: ODTÜ “Yol yapmak trafiği çözmez”

ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, ODTÜ yerleşkesinden geçirilmek istenen yolun Ankara trafiği için çözüm olmayacağı ve 3 bin ağacın etkileneceği belirtildi.

odtü-yol

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Anadolu Bulvarı’nın devamı olarak ODTÜ arazisinin sınır bölgesinden ve 100.Yıl-Çiğdem mahallelerinden geçecek yolun yapımının başlamasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü önlemin alınmasının önemli ve gerekli görüldüğünün altı çizildi.

Ayrıca, yolun 100. Yıl ve Çiğdem mahallelerinin sosyal dokusu ve fiziksel çevresi üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin de yetkililer tarafından değerlendirilmesi ve bölge sakinleri ile görüşülmesi tavsiye edildi.

Rektörlük, bu gibi yolların uzun vadede trafik sorununa çözüm üretmeyeceğini ve nüfusu 5 milyona yaklaşan Ankara’da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistemlerin önemine de dikkat çekti.

“Sit alanı”

ODTÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Bulvarı ve devamı olan yol, Konya Yolu ile Eskişehir ve İstanbul yollarını birbirine bağlayan bir “iç çevre yolu” olarak “Ankara Nazım Planı 1990”da yer almıştır (Yol 1). Plan, 1982’de Ankara Büyükşehir Belediyesi (BŞB) tarafından onaylanmış ve Anadolu Bulvarı bu Plan uyarınca 1987-88 yıllarında inşa edilmiştir.

“ODTÜ, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan bu yolun kısmen arazisinden geçmesini kabul etmiş ve yol güzergahı 1993-94 yıllarında onaylanan ODTÜ İmar Planı’nda yer almıştır. Bu düzenlemeyle yaklaşık 4 km’lik Eskişehir Yolu – Konya Yolu bağlantısının 1,8 km’lik kısmı ODTÜ arazisinin doğu sınır bölgesinden geçmektedir. Söz konusu arazinin yol için ayrılmış olması nedeniyle, ODTÜ 1980’lerden beri bu bölgede ağaçlandırma yapmamıştır.

“Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu”nun 1995’te ODTÜ arazisi içindeki doğal ve arkeolojik sit alanlarını belirlemiştir. ODTÜ’nün Eskişehir Yolu kapısı bölgesinin bir kısmı da 1. derece doğal sit alanları arasında yer almıştır. Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yol güzergahının ODTÜ arazisi içindeki yaklaşık 400 metrelik kısmı bu sit alanı ile örtüşmektedir.

“Doğal sit alanları içinden yol geçirilmesi, koruma kurulu onayına bağlıdır. Bu çerçevede, daha önce alınmış olan bu sit kararı nedeniyle, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan ve “Ankara Nazım Planı 2023”de yer alan söz konusu yolun statüsü “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” ve “Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu”nun görüşlerine ve Bakanlık onayına tabidir.

Karıştırılan iki yol

ODTÜ’den geçmesi istenilen iki ayrı yol vardır. Medyaya yansıyan tartışmalarda bu iki yolun karıştırıldığı anlaşılmaktadır. ODTÜ, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yolun doğu sınır bölgesinden geçmesine 1994’ten itibaren onay vermiştir.

“ODTÜ’nün kabul etmediği yol,  Ankara BŞB tarafından 2007’de “Ankara Nazım Planı 2023” önerisine eklenen ikinci bir yoldur. Bu ikinci yol, ODTÜ Kampusunun Bilkent  Yolu üzerindeki kapısından girerek Kampusu doğu-batı yönünde ikiye bölecek bir hemzemin yol olaraktasarlanmıştır (Yol 2).

“ODTÜ, Kampusunu ikiye ayıracak, eğitim ve araştırma binalarını ve altyapısını tahrip edecek, can ve mal riski yaratacak ve doğal sit alanlarını tahrip edecek bu hemzemin yol önerisine itiraz etmiştir.

“Ankara BŞB’nin hemzemin yol üzerinde ısrar etmesi üzerine, ODTÜ 2007’de iptal davası açmıştır. Dava ilk önce bölge mahkemesinde ve Ankara BŞB’nin mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine de Danıştay’da ODTÜ lehine sonuçlanmış ve Kampusu ikiye bölecek olan bu ikinci yol önerisi iptal edilmiştir.

“ODTÜ, Ankara’nın ulaşım planı için önemi ve katkısı da tartışmalı olan bu yolun ancak tünel olarak yapılması halinde kabul edilebileceğini yaklaşık 10 yıldır ifade etmiştir.

“Önce ‘ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı’ onaylanacak”

“Ankara BŞB 2008’de aldığı kararla, 1994’te kabul edilmiş olan ‘ODTÜ İmar Planı’ yerine ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ hazırlanmasını talep etmiştir. ODTÜ, planlama sürecinin yasal parçası olarak, 2010’da meslek odaları da dahil olmak üzere ilgili kurum/kuruluş temsilcileri ile geniş katılımlı iki toplantı düzenlemiş ve plan önerisi yollar dahil tüm ayrıntılarıyla tartışılmıştır.

“Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yol, ‘Ankara Nazım Planı 2023” kararı uyarınca bu plan önerisinde de yer almış ve toplantılarda tartışma konusu olmamıştır. ODTÜ’nün itirazı ile hemzemin olarak yapımı iptal edilen yola ise, yüzeyde herhangi bir kazı yapılmadan inşa edilecek bir tünel olması koşuluyla planda yer verilmiştir.

“ODTÜ tarafından hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ önerisi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından benimsenerek onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) sunulmuştur.

“Söz konusu yolun ODTÜ arazisi içindeki kısmı ile ilgili izin süreci ancak ‘ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı’ onaylandıktan sonra gündeme gelebilecektir.

“Yaklaşık 3 bin ağaç etkilenir”

ODTÜ öğretim üyeleri, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yolun Eskişehir Yolu ile bağlantısını çözmek için son altı ay içinde 27 farklı kavşak çözümü üzerinde çalışmışlardır.  Benimsenen çözüm, doğal çevreyi en az düzeyde etkileyecek ve ulaşım ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak tasarımdır.

“Bu çalışmalara ve söz konusu bölgede 30 yıldır ağaçlandırma yapılmamasına rağmen, ODTÜ arazisi içinde yaklaşık 3 bin ağacın yol yapımından etkilenmesi söz konusudur.

“Toplam 629 ibreli ağacın nakledilmesi; 292 adedi çam, 133 adedi dişbudak, 916 adedi ahlat, 293 adedi badem, 58 adedi kavak ve 696 adedi diğer yapraklılar olmak üzere toplam 2 bin 388 ağacın kesilmesi gerekecektir.” (EKN)

* Rektörlük açıklamasının tam metni için tıklayınız.

4 Eylül 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org