Bianet: Gezi Direnişi için cevaplanmayan yedi soru

BDP milletvekili Kürkçü’nün Gezi Parkı Direnişi nedeniyle hazırlanan fezlekeyle ilgili verdiği soru önergesi Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

kürkçü

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün Gezi Parkı ile ilgili verdiği soru önergesi reddedildi.

Kürkçü’nün Ankara Emniyet ve TEM Şube’nin 23 kişinin tutuklanmasına neden olan fezlekesiyle ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler’in cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi Meclis İçtüzüğü 96. ve 97. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Önergede, Ankara Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan fezlekede protesto eylemlerinin suç ilan edilip Türkiye’nin belli başlı meslek örgütleri, demokratik ve açık siyasal mücadele yürüten politik kuruluşları ve hak savunucularının kolektif suç isnadı altında bırakıldığı belirtildi.
Ayrıca, fezlekenin başka bölümlerinde de internet ve sosyal medya üzerinden iletilen protestolara katılma çağrılarının da suç delili gibi gösterilip, örgütlenme hakkı bir demokratik hak değilmişçesine suç olarak tarif edildiği ifade edildi.

“Hükümete muhalif olmak suç mu?”

Şu sorular yöneltildi:
* Bakanlığınızca, “hükümete muhalif olmak” suç mudur?
* Bakanlığınızca, polisin orantısız kuvvet kullanması ve şiddete başvurmasına karşı suç duyurusunda bulunmak suç mudur?
* Bakanlığınızca, şiddet mağdurlarına hukuki yolları göstererek “suç duyurusunda bulunmalarını sağlamak” suç mudur?
* Fezlekede sayılan meslek ve demokratik kitle örgütlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, bakanlığınızca suç olarak tarif edilmekte midir?
* Yasal partilere üye olmak, dergi okuru olmak, hükümet politikalarına karşı muhalefeti örgütlemek, Bakanlığınızca suç olarak görülmekte midir?
* Sosyal medya üzerinden hükümet karşıtı propaganda yapmak, protestolara katılım çağrısı yapmak, Bakanlığınızca suç olarak tarif edilmekte midir?
Soru önergesinin reddedilmesine dayanak gösterilen 96. ve 97. madde şöyle:
96. madde: Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir.
97. madde: Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez:
a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;
b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.

31 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız;bianet.org