Başka Haber: Boğaziçi Üniversitesi Forumu: “Üniversitelerde Polis İstemiyoruz!”

Boğaziçi Üniversitesi Forumu, üniversitelere polisin gelmesiyle ilgili bir açıklama kaleme aldı.

boğaziçi

Açıklama şöyle:

“Üniversitelerde polis istemiyoruz!

Üniversitelerde devletin özel güvenlikle sağlamaya çalıştığı baskı ortamı yetmezmiş gibi Erdoğan özel güvenliğin yerini polisin alacağını bildiren açıklamalarını tekrarlıyor. Son açıklama Gezi’de gençlerin soluduğu özgürlük havasını üniversitelerden başlayarak “gaza boğma” niyetini gözler önüne sermektedir. Polisin varlığı üniversitenin özerk, özgür, bilimsel niteliğine yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. Üniversiteler için YÖK ve asker postalı 12 Eylül sonrasında ne demekse, bugün üniversitede polis varlığı o anlama gelmektedir.

Üniversite mensuplarının yakın geçmişte ODTÜ’de, Beyazıt’ta, Hacettepe’de, Dicle’de, OMÜ’de ve daha pek çok üniversitede şahit oldukları polis şiddetine dair hatıraları hala tazedir. Yakın bir örnek olarak, geçtiğimiz Aralık ayında Erdoğan’ı protesto etmek isteyen öğrencilere uyarıda bulunmaksızın polisin saldırması, önce ODTÜ’de daha sonra da ülkedeki diğer üniversitelerde tepkilere yol açmış, polis istisnasız tüm üniversitelerde öğrencilere saldırmaya devam etmiştir. Özellikle Dicle Üniversitesi gibi gözden ırak üniversiteler yoğun polis şiddetine rağmen seyrek olarak ancak kısa haberlere konu olmaktadır. Üniversitelerde polisin satırlarla öğrencilere saldıranları koruması, öğrencilere keyfi soruşturmalar açılması için okul yönetimlerini zorlaması yasal olmayan şekilde arama yapması münferit değil, en yaygın ve sıradan vakalardır. Üniversitede polis huzursuzluk ve şiddet anlamına gelmektedir.

Gezi direnişi sırasında da polisin hükümet tarafından halkı baskı altına almak için nasıl kullanıldığı gün yüzüne çıkmıştır. Fütursuz polis şiddeti insanların ölümüne, onlarca sakatlanmaya ve 8 binin üzerinde yaralanmaya sebep olmuştur. Bu süreçten ve şiddetten üniversite mensupları da uzak kalmamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim elemanı Burak Ünveren polisin attığı gaz fişeğiyle gözünü kaybetmiş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi çalışanı Yakup Duman başından ağır yaralanmış, İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi Levent Dölek ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Osman Erden demokratik haklarını kullanarak katıldıkları protesto eylemlerinde gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kalmışlardır.

Hükümet açısından ÖGB’nin istenilen şiddet dozunu ve ortamını sağlamada “yetersiz” olduğu iddiasıyla üniversiteye polis yerleştirme fırsatı sağlaması, üniversitelerin neoliberal uygulamalara tabi tutulması ile mümkün olmaktadır. Taşeron ÖGB çalışanlarının güvencesiz statüleri, onları bir çırpıda kapının önüne koyma ve yerlerine şiddet dozunu yükseltebilecek polisleri yerleştirme ihtimalini gündeme getirmektedir. Bir taşla iki kuş vuran hükümet, hem neoliberal uygulamalardan faydalanarak üniversiteleri denetim altına almaya çalışmakta, hem de bu uygulamalara tepki gösterebilecek hareketlere daha da şiddetle saldırmayı planlamaktadır.

Yeni öğretim sürecinde bu sahnelerin aynısını kampüslerimizde görmek istemiyoruz. Üniversitede polis varlığına izin vermeyeceğiz.

Boğaziçi Üniversitesi Forumu

23 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız;baskahaber.org