31 Temmuz 2013 Forum Not ve Kararları


Batıkent Mahalle Meclisi Forumu
Cihangir Park Forumu
Gündoğdu İskele Forumu
İzmir Güzelyalı Forumu

Batıkent Mahalle Meclisi Forumu (31 Temmuz 2013)

Gündem:

Komisyonların çalışma alanlarının belirlenmesi
Yürütmenin yeniden belirlenmesi
Bir Sonraki hafta düzenlenecek etkinliklere yönelik öneriler
Turgut Özal Mahallesinde inşa edilmekte olan İmam Hatip Lisesine yönelik bilgilendirme

Görüş ve Öneriler:

Komisyonların çalışma alanlarının belirtilmesi ve öneriler
Duyuru Ekibi; Toplantıların, eylem ve etkinliklerin duyurulması ve katılımının artırılmasını amaçlar.
Yayın komisyonu;
Hafta içinde komisyon toplantısıyla belirlenen çerçeve meclise sunuldu.
Buna göre bir bülten çıkartılması fikri paylaşıldı
Bülten İsmi “İlkyerleşim Gezi Postası” olarak belirlendi
Bu yayının Batıkent geneli kapasayacak şekilde düzenlenmesi diğer mahallelerle ortaklaştırılmasının faydalı olacağı belirtildi.

Kültür Sanat Komisyonu;
Komisyonun çalışma alanı ve şekli ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Özellikle AKP dönemindeki sansürcü anlayışın Kültür-Sanat üzerindeki etkisinden ve bunun eğitime yansımalarından bahsedildi. Komisyonun bu yönde bazen eğitim bazen gençlik komisyonu ile dayanışma biçiminde etkinlikler yapabileceği belirtildi.
Gezi olayları ile ilgili bir tiyatro oyunun hazırlanıp sergilenebileceği önerisi
Batıkent’de daha önceki başarılı örnekler olduğu bunlarla iletişime geçilebileceği önerildi
Gezi sürecinin öyküleştirilebileceği önerildi

Eğitim Komisyonu;
Nasıl bir eğitim istiyoruz ya da nasıl bir eğitim istemiyoruz sorularının cevaplarını ortaya koymalıyız. Eğitim gericileştirilmesi ve piyasacılaştırılması ve 4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği sorunlar üzerine çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.
Dershanelere gitme olanağı bulamayan öğrencilere destek olunması önerildi.
Yereldeki okul sorunları ile de ilgilenilebileceği önerildi.
Kadın Komisyonu;
Kadın komisyonun gerekliliği ve ne tür çalışmalar yapabileceği yönünde bilgilendirme yapıldı. Evde işte sokakta kadınların maruz kaldığı emek sömürüsü, baskı ve şiddet vurgulandı. Bunlara yönelik çalışmalar yürütülebileceği yine kadınların sağlık problemleri ile ilgili bilinçlendirilebileceği ve bir sağlık taraması yapılabileceği görüşü iletildi.
Bir emekçi annesi Ethem Yoldaşın Annesi Sayfı Sarısülük’ün yanında dayanışma içinde olduğumuzu göstermeliyiz görüşü dile getirildi.
Kadın sorunun yalnızca kadınlardan oluşan örgütler tarafından ele alınmasının sorunun anlaşılması ve çözülmesine zarar verebileceği görüşü dile getirildi.
İşçi Komisyonu; Özellikle emekçilerin iş hayatında karşılaştığı sıkıntılarla ilgili çalışmalar yürütebiliceği belirtildi.
Gençlik komisyonu; Komisyon hakkında bilgilendirme yapıldı. Haziran direnişinde ortaya çıkan yaratıcı gücün meclislere de taşınması gerektiği vurgulandı.
Hukuk komisyonu; Komisyonun ne tür çalışmalar yürütmesi gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı.
Pankart atölyesi gibi Meclisin bilinirliğini artıracak ve dikkat çekecek eylemler düzenlenmesi için bir yaratıcı eylemler atölyesi kurulması önerisi dile getirildi.
Yürütmenin yenilenmesi genişletilmesi ihtiyacı olduğu belirtildi bu kapsamda yeni isimler yürütmeye eklendi.
Önümüzdeki haftanın bayram olması dolayısı ile Etkinliklerin buna uygun düzenlenmesi
Düzenli olarak çarşamba yapılan meclis toplantısının bayramdan sonra yapılması
Cuma ve Cumartesi etkinlikleri içinde dayanışma ortak toplantısında bu yönde düzenlenmesi kabul gördü.
Cuma günü yürüyüş sırasında gündeme uygun yeni pankart yapılması önerildi.
Her yürüyüş için ayrı pankartın uygun olmayacağı görüşü belirtildi
Halen hastanede yoğun bakımda bulunan Berkin Elvan için “Berkin sen uyan ekmeği biz alırız” yazılı bir pankart hazırlanması görüşü kabul edildi.
Pankart atölyesinde çalışmak yer almak isteyenler için perşembe saat 18:00’de Ethem Sarısülük Parkında olma çağrısı yapıldı.
Bayramda otobüslerin ücretsiz olmasına karşın Batıkent Halkının çokça kullanmak zorunda olduğu Metro ulaşımının ücretli olduğu belirtilerek buna karşı bir kamuoyu oluşturmak için imza toplanabileceği önerildi.
diğer meclislerinde katılması için dayanışma platformuna iletilmesi önerildi.

Kararlar:

Henüz toplanmamış komisyon üyelerinin en geç salı gününe kadar toplanması ve komisyonları ile ilgili işleyiş, üretim ve yürütme mekanizmalarının genel çerçevelerinin bu toplantıda gündem edilmesi önerildi ve karara bağlandı.
Yürütmenin yeni isimler eklenerek genişletilmesi sağlandı.
Bayram haftasında etkinliklerin ertelenmesinin uygun olacağı kabul gördü.
Cuma Günü yürüyüşü için bir pankart hazırlanması kararlaştırıldı.

Sonraki Toplantı:

Günü ve Saati:14.08.2013 (Çarşamba) 21:00
Yer: Batıkent Ethem Sarısülük Parkı

Kaynak: http://direnisforumu.org/

Başa dön

Cihangir Park Forumu (31 Temmuz 2013)

Bu foruma katılım eylemden dolayı azdı. Bu yüzden de bu forumda, forumla ilgili sorunlar ve de foruma katılımı arttırmak için neler yapabiliriz diye konuştuk ve aşağıdaki maddeler ortaya çıktı.
- 18 Ağustos Pazar günü bir takas pazarı ve organik pazar daha yapalım. Bu takas pazarında özellikle ihtiyacı olan insanlara ulaşalım ve de mutlaka farklı aktiviteler ve de performanslar olsun. Bu aktivitelerin bir öznesi de çocuklar olsun ve böylece aileler de burada yapılana daha fazla ilgi gösterebilirler.
Bu atölyeler içerisinde fotoğraf atölyesi, doğaçlama tiyatro, sinema, çocuk forumu ve müzik grupları davet edilsin.
- Takas pazarı ve organik pazar için bir reklam filmi çekilsin ve sosyal medyada paylaşılsın.
- Pazara gelen kişilerin iletişim bilgileri alınabilir ve böylece daha fazla insana ulaşabiliriz.
- 2 Temmuz Cuma günü bir yeryüzü sofrası düzenleyelim ve de Antikapitalist Müslümanlar da davet edilsin.
- Forumlarla iletişimimiz halen kopuk ve de bununla ilgili forumlar arası kordinasyon ekibinden de şikayetler geldi. Forumumuzda konular sürekli değiştiği
için karar alınamadan bir sonraki konuya geçiliyor ve de bu durumda forumlar arasında proje önerme veya gelen projeleri değerlendirme fırsatı oluşmuyor.
Bunun nedeni de iç kordinasyonumuz. Moderatörlerin her konuşmacı sonrası söz alması sürekli konuyu dağıtıyor ve yine moderatörler karşılıklı tartışmalara
izin verdiği için bir konu bitmden başka bir konuya geçiliyor. Bunu için forumun kendi içinde bir düzeni olmalı ve bu da gündem maddeleri duyurular, Gündem
maddeleri ve de serbest kürsü şeklinde olmalı ki konular dağılmadan tartışılabilsin.

- Forumlar arası gerçekleşen toplantıların içeriklerinin birçok kişiye ulaşmadığı görüldü ve bunun için de mail grupları üzerinden değil de sosyal medya üzerinden
paylaşılsın bu notlar dedik.
- Mutlaka çocuklarla ilgili daha fazla etkinlik yapılmalı dedik. Bunların başında çocuk forumu ve resim atölyeleri fikri ortaya çıktı. Bu resimler daha sonra sergilenebilir
fikri konuşuldu.
- Film geceleri yapalım fikri geldi. Bu film gecelerinde tematik filmler seçilebilir ve daha sonra bu tema üzerinden ( Direniş, Kentsel Dönüşüm vb konular) yönetmenler,
oyuncular çağırılıp onlarla konu üzerine tartışılabilir. Bu hem gelenlerin sayısını arttıracaktır hem de insanların konular üzerine düşünmesini sağlayacaktır.
- Cihangir Parkı’na gelen kişilerin zamanla kaybolduğu konuşuldu ve tekrardan çekmek için akademisyenlerle, aktivistlerle çalışılıp burada atölyeler yapılmalı fikri
geldi.

- Kişilerin kaybolmasındaki nedenlerden biri olarak da gezi sürecinden sonra forumlarda çok politize olunduğu ve de bu bazı insanları uzaklaştırdı düşüncesini
konuştuk. Bu konuda olan insanların sayısının çoğunlukta olduğu görüldü.
- İç kordinasyon için bir yatay örgütlenmenin şart olduğu ve de bu sayede daha rahat bir şekilde istediklerimizi yapabileceğimizi konuştuk.
- Cihangir Parkı’nın toplantı için pek de iyi bir yer olmadığı bunun yerine en azından haftada bir gün Gezi’de bir forum yapılması gerektiğini konuştuk.
- Sadece artık kendi içimizde değil de diğer forumlarla ortak harekete geçmeliyiz fikri geldi. Bu fikir destek gören bir fikir oldu. Ortak bir takas pazarı kurulabilir
fikri geldi.
Gelen önerilerin arkasında durulmaksızın sürekli yeni öneriler geldiğini ve bu yüzden de aslında çok fazla adım atılamadığını konuştuk.
- Medyada görülmeliyiz fikri ortaya atıldı ve de Takas Pazarı’nın bu yolda bir adım olabileceği ve de Takas Pazar’ı reklam filminin önemli bir rol oynayacağını konuştuk.

- Moderatörlerin dönüşümlü olması gerektiği ve bir forumda hangi moderatör görev aldıysa O’nun alınan kararların takibinden sorumlu olması gerektiği fikri geldi ve bu fikir
kabul gördü.
- Bir şekilde Kültür- Sanat Politikaları üzerinde etkimiz olmalı ve bunun için akademisyenlerle görüşüp, forumlara sanatçıları davet etmeliyiz.
- Konuşulanlar ufak kitapçıklar haline gelsin ve de bunlar kafelere bırakılsın, insanlar görükçe foruma katılım artacaktır fikri geldi.

Kaynak: http://direnisforumu.org/

Başa dön

Gündoğdu İskele Forumu (31 Temmuz 2013)

Son forumda alınan forumu güçlendirme kararıyla, saat 18:30’da Sevinç Pastanesi önünde buluşuldu. Forumu duyuran el ilanları Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca dağıtıldı.
-Saat 19:30’da forum alanına gelinerek müzik yayını yapıldı, dövizler hazırlanarak çevreye asıldı. Çimenlerde oturanlara forumun duyurusu anonsla ve el ilanlarıyla yapıldı.
-Forumun başlangıcında bugün yapılan forumlar arası koordinasyon toplantısının aktarımı yapıldı. Bu toplantıda ağırlıklı gündem olarak tüm forumlarla ortak yapılacak bir forum/buluşma gündeminin konuşulduğu belirtilerek, bu konuda daha önce Gündoğdu İskele Forumu’nda alınan karar tekrar konuşuldu. Haftada bir gün, hafta içi, Konak Meydanı’nda, müzik-tiyatro ve serbest kürsünün olduğu bir buluşma önerisi yinelendi.
-Güncel gelişmeler ve haberler değerlendirilerek bunlar hakkında yapılabilecekler tartışıldı.
-KYK’nın eylemlere katılan öğrencilere burs vermeyeceği açıklaması değerlendirildi. Bu açıklamanın özellikle üniversite öğrencilerinin tatilde olduğu bir dönemde yapıldığı, halkı birbirine düşürme politikalarının bir devamı olduğu konuşuldu.
-Başbakan’ın tencere-tava çalan komşuları ihbar etme çağrısının ardından gündeme gelen ihbar kutuları üzerine konuşuldu. Sevinç Pastanesi önünde bir ihbar kutusu oluşturularak polis şiddeti, kadın düşmanı söylemler, bize söylenen yalanları ihbar edebileceğimiz önerisi getirildi.
-Konak’ta Valilik ve İZSU arasında çevresi demirlerle çevrilmiş bir park olduğu belirtildi. Şehir Plancıları’ndan bilgi alarak bu parkın halka verilmesi konusunda çalışma yürütülebileceği önerisi getirildi.
-Şimdiye kadar yapılanları film haline getirerek mahallelere gitme ve film gösterimleri yapma önerisi getirildi.
-BİM gibi AKP’ye yakın sermaye gruplarından alış veriş yapmama önerisi getirildi. Bu konuda halkı bilinçlendirecek bildirilerin yapılabileceği önerildi.
-Ege Üniversitesi’nde başörtülü bir öğrenciyi sınıftan çıkaran ve ceza alan Rennan Pekünlü adlı akademisyenle iletişime geçme önerisi getirildi.
-Gündemi kaçırmamamız, neye karşı sokaklarda olduğumuzu daha sık konuşmamız önerisi getirildi. AKP’ye karşı 79 ilde halkın sokaklara döküldüğü, direnişi nasıl sürdüreceğimizi tartışmamız gerektiği önerisi getirildi.
-Getirilen öneriler, yeni eklemelerle birlikte bir sonraki forumda gündem edilecektir. Sonraki forumumuz 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacaktır. Forum öncesinde yine kararlaştırdığımız gibi 18:30’da Sevinç Pastanesi önünde buluşarak el ilanları ve anonsla foruma katılım çağrısı yapılacaktır.

Kaynak: http://direnisforumu.org/

Başa dön

İzmir Güzelyalı Forumu (31 Temmuz 2013)

Forum, polisin yakın mesafeden attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan 16 yaşındaki Berkin Elvan’ın ailesinin polis müdahalesiyle engellenmeye çalışılan basın açıklamasının okunmasıyla başladı.Mahallemizdeki ve bölgemizdeki esnaf hakkında oluşturulan çalışma grubu, toplantıları sonucu çıkan fikirlerini açıkladılar:

Her esnaf dükkanının camına yapıştırabileceği ve ayrıca asabileceği şekilde sticker ve afiş hazırlanacak ve esnaf gezilerek bunlar dağıtılacak. Afiş ve stickerların üzerinde “Alış Veriş Esnaftan Yapılır” yazacak.Tasarımları hazırlık aşamasında.Ayrıca esnafa dönük yerel yönetimlerin,hükümet uygulamalarının ve AVM-zincir marketler gibi unsurların kendilerini nasıl etkilediğine yönelik bir anket çalışması yapılacak.Anket soruları çalışma grubu tarafından hazırlanmakta.

Ardından bugün için belirlenen sunum ve sohbet konusu olan “tarihte ve günümüzde dayanışma örgüt ve kurumları” ile ilgili iki arkadaşımız sunum yaptılar.Sunumlarda örnek olarak seçilmiş oluşumlar ise şöyleydi:Sants Barcelona kitapevi-yayınevi, onurlu iş edinmek isteyen insanların biraraya gelerek kurduğu bu işyeri aynı zamanda t-shirt baskı, İspanya’daki kooperatif tarihi hakkında araştırmalar ve tuğla sanayinin bulunduğu bir mahalledeki fabrikalardan birinin bir bloğunu işgal ederek,orada oluşturdukları kütüphane gibi çalışmaları ile aktifler.Hedefleri Katalunya özerk halk üniversitesi oluşturmak.Hayatlarını ve hayatı değiştirmek için şimdiden harekete geçmiş insanların ouşturduğu bir örgütlenme olduğu vurgulandı.

Mayıs’ta Yaşam Kooperatifi, Ümraniye’de 1 Mayıs Mahallesi’nde 13 yıldır faal olan bir kooperatif.Emekçi ailelerinin çocukları için, sınavların ve üniversite diplomalarının toplumda oluşturduğu uçurumu azaltmak,gidermek adına eğitim ile ilgili çalışmaları var. Hiyerarşik bir yapıları yok,kararlarını konsensus ile alıyorlar. İşlerde ortaklık var, profesyonelleşme yaratmıyorlar,farklı bir sorumluluk anlayışı ile çalışıyorlar.

Toscana-İtalya’da bir kır komünü, yetişkinler ve çocuklarından oluşan bu komün içinde kullanılan evler,tarım malzemeleri ve araçları vs. herşey herkesin ortak malı. Bu ortaklık anlayışına uygun olarak her çocuk da her yetişkinin sorumluluğu altında.Herkes sadece kendi çocuğundan sorumlu değil.Ekolojik tarımı esas alıyorlar ve evlerini,işliklerini ekolojik malzemelerden yapıyorlar,sürdürülebilir bir yaşam kuruyorlar. 1978 de kurulmuş.

Hayatın bu üç farklı alanından dayanışma temelli yaşam örneklerinden sonra ekolojik çiftliklere dair de bir sunum yapıldı ve haklarında bilgi verildi.

Bu çeşit işlerin ve örgütlenmelerin üzerinde durulması ve kendimize bu konuda alternatifler yaratmamız gerektiği yönünde bir sohbet ettik.

Ertesi günün çocuk atölyesi(Poi yapılacak),takas pazarı ve Adalet Arıyoruz yürüyüşü duyurusu ile forumumuz sonlandı.

Kaynak: http://direnisforumu.org/

Başa dön