21 Temmuz 2013 Forum Not ve Kararları


Ali İsmail Korkmaz Parkı Forumu (Eskişehir)
Beylikdüzü Forumu
Bornova Büyük Park Forumu
Küçükçekmece Forumu

Ali İsmail Korkmaz Parkı Forumu (21 Temmuz 2013)

Merhaba,
Eskişehir Ali İsmail Korkmaz Parkı forumu, 21 Temmuz

Bir önceki forumda alınan kararla hükümetin yapı taşlarından hukuk-yargı konusu tartışıldı.
Yargıda görülen bir çok adaletsizlik örneği verildi. Bunlarda taciz, tecavüz konuları ağırlıktaydı. Siyasi tutukluluk ve yargılamalardan da bahsedildi .
82 anayasasının hala yürürlükte oluyor oluşu ve darbecilerin kendi yaptıkları yasalarla yargılandıkları, bu anayasa yürürlükte olduğu sürece bu tür adaletsiz durumlarla karşılaşılacağı dile getirildi. Anayasa okuduğunda içerisinde çokça “ama” geçtiği bu sebeple amayasa olarak da adlandırıldığı belirtildi.
Anayasa tartışmalarının yapılmalı ve halk uygulamalardan haberdar olmalıdır denildi.
Bu adalet sisteminden bir şey beklenemez diye düşünerek de geri çekilmek doğru olmaz denildi.
Aslında bir eşitlikten bahsedebileceğimiz söylendi. Yani bir kadınla diğer bir kadının, bir işçinin diğer bir işçiyle eşitliği olduğu dile getirildi.
Hukuk eşittir adalet demek midir, yapılanlar kağıt üzerinde hukukidir denildi.
Sorun yapılanların hukuki olması değil meşru olup olmadığıdır, hareketler meşruluk üzerinden tanımlanmalıdır denildi. Hukuk egemenler, ezenler için vardır, kimler tarafından yapıldığına bakmak gerektir.
Dünyada 35 bin küsür siyasi tutuklu vardı, Türkiye’de ise 13bin küsür. Bu rakam toplamın 3’te birine denk gelmekte ve dünyada birinci sırada olduğumuzu göstermektedir.
Marx’ın hukuk kavramından bahsedildi. Hukuk mücadelesi aynı zamanda iktidar mücadelesidir denildi.
Halktan yana bir hukukun olması için halk iktidarının olması gerektiği söylendi.
Temsili demokrasi yoluyla yürüyen bir sistemde demokrasinin sorunlu olacağı dile getirildi.
Yasallıkla hukuk karıştırılmamalıdır, hukuk yasalar üstüdür. Bir eylem yasal olabilir ama hukuki olmayabilir.
Hukuk evrenseldir savı da sorgulanmalıdır.
Hukuki ve yasal ayrımı doğru değildir. Asıl karşılaştırma adalet ve hukuk olarak yapılmalıdır.
Türkiye’deki hukuk eğitiminin yetersiz olduğundan, Almanya ve Amerika’dan örnek verilerek avukat, savcı olmanın koşullarının zorluğundan Türkiye’de ise çok kolay olduğundan bahsedildi.
Adaletin bilinçli bir şekilde ayaklar altına alındığı belirtildi.
Yasama, yürütme ve yargı organları iyi korunmalıdır, beğenelim yada beğenmeyelim bir yargı vardır, hakimler vardır. Amacımız yargıyı bağımsız hale getirmek olmalıdır. Yasama süreciyle ilgili de mücadele edilmelidir. Yasama ve yasamadan sonraki süreci takip etmek önemlidir.
Herkes için adalet, herkes için eşitlik istemeliyiz.
Tepki göstermek, mücadele etmek sadece eylemlerle yapılmamalıdır. Sanat grubuyla yaptığımız “Ali’yi anlatıyoruz” çalışması çok dikkat çekmiş ve olumlu tepkiler almıştır. Bu fikri diğer konular üzerinde de ve gündeme uygun bir biçimde güncelleyerek tekrar yapabiliriz.
Ali’nin katillerinin bulunması bizim tek amacımız değildir, amacımız tüm adaletsizliklerin ortadan kalkmasıdır.
Hükümetler geçmişi yargılamak istemezler, çünkü bilirlerki geçmişi yargılarlarsa kendileri de yargılanacaktır. Bu sistem değişmedikçe adaletin sürekliliği sağlanamaz.
Haksızlıklar karşısında elde edilen kazanımlar değerlidir ancak bunlar korunamazsa uğraşlar boşuna olur.
Yargılanması gereken suçtur, suçlular değil. Şu an darbeciler yargılanıyor, darbe değil.
Bir partiye girip meclise girilmesi önemlidir ifadesinin ardından, siyaset artık her yerdedir, sokakta evimizde ve bulunduğumuz yerlerde, siyaset sadece mecliste değildir olarak karşılık verildi. AKP bile bugün sokakta siyaset yapmaktadır (mitingleri ile).
Salı günkü forumda (23 Temmuz) 2006 yılında Diyarbakır’da yaşananları anlatan bir belgesel gösterilecektir. Bu belgesel üzerinden günümüze gelerek polis şiddeti tartışılacaktır.

Kaynak: http://parklarbizim.blogspot.com/

Başa dön

Beylikdüzü Forumu (21 Temmuz 2013)

Kararlar:
Çarşamba günü ‘Gezi ve kadın’ konulu etkinliğin yapılması oylandı, kabul edildi.
Perşembe günü yapılan dayanışma iftarının sürekli yapılması oylandı, kabul edildi.
Cuma günü balık hali ağırlıklı olmak üzere çevre konulu panel yapılması oylandı ve kabul edildi.
22.07.2013 Pazartesi günü forum yapılsın önerisi oylandı, kabul edildi.

Duyurular:
22.07.2013 Pazartesi günü öğle 11:00’da belediyeden atılan kişi için TMMOB’nin basın açıklaması yapacağı duyuruldu.
Kadın komisyonuna katılmak isteyen ve ulaşamayan kadınlar olabileceği için kadın komisyonlarının herkese açık olduğunu duyuruldu.
22.07.2013 Pazartesi günü akşam 21:30’da forum olacağı, bu forumda Cuma günü olacak Çevre üzerine konuşmacılar önerilebileceği duyuruldu.

Cuma günü için önerilen konuşmacılar:
– Marmara üniversitesinde hoca olan ve HES konusunda bilgili olan Beyza Üstün önerildi.
-Ekrem İmamoğlu önerildi.
-Karadeniz isyanda platformundan Eren Dağıstanlı ve Cenk Yörükoğlu önerildi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı forumumuz konuşmacı süre sınırı hatırlatılarak başladı. 1 Ağustos Perşembe günü yapılacak iftar etkinliğine ‘Antikapitalist Müslümanlar’ grubunun çağırılması ile ilgili görüşüldüğü duyurusu ile başlandı.

Forumun Metni*
*( Kısa çizgi (-) işareti söz alan konuşmacının başlangıcını temsil eder.)
-Parti propogandalarının azaltılması gerektiğini söyleyen bir konuşmacı, burasının parti değil Beylikdüzü platformu olduğunu belirtti.

-Geniş ve herkese hitap eden bir platform olması gerektiği vurgulandı. Beylikdüzü’nde yapılacak olan balık hali konusunda bilgi verildi, çevre konusunda uzman birinin konuşmacı olarak çağırılması önerildi.

-Cuma günü yapılan forumun gergin olduğu, bundan ulusalcı düşünenlerin rahatsız olunduğu ve uzaklaştırıldıkları belirtildi. Konuşmacı seçiminde daha ılımlı olan konuşmacıların seçilebileceği önerisi sunuldu. Partilerin konuşmacı seçmesi yerine, daha az dayatmacı kişilerin çağırılması istendi. Birbirimizi rencide etmememiz gerektiği, bunun katılım sayısında azalmaya yol açtığı belirtildi.

-Moderatör, Cuma günü yapılan panelde, konuşmacı seçimi aşamasında son dakikada konuşmacı değişikliği yapıldığını, buna zorunlu kalındığını söyledi. Herkesin konuşmacı önerebileceği moderatör tarafından hatırlatıldı.

-Hepimiz emek harcıyoruz, emek harcayan arkadaşların söz hakkı biraz daha fazla olabilir. Fikir belirtirken ilerletici olmanın önemi olduğu belirtildi. AKP karşıtlığının ortak payda olduğu belirtildi. Farklı fikirlere sahip olduğumuz, eleştirilere açık olmamızın gerekli olduğu belirtildi. Herkesin birbirini anlaması ve saygı duyması gerektiği hatırlatıldı. Kişisel sıkıntılar belirtildiğinde saygı gösterilmiyor denildi. Özeleştiri yapmanın önemi vurgulandı. Eleştirinin olması fakat hakaretin olmaması gerektiği söylendi. Beylikdüzü dayanışma için çalışanlara saygı duyulması gerektiği söylendi. Birbirimizi zenginleştirelim denildi.

-Moderatör, 22.07.2013 öğle 11:00’da belediyeden atılan kişi için TMMOB’nin basın açıklaması yapacağını hatırlattı.

-Sorunu tespit etmeden çözümü bulamayız denildi. AKP’nin halka saldırı yasaları çıkardığını belirtti. Son 30 yıldır 400 milyar dolarlık bütçe savaşa gitti, herkes bir şekilde acılar yaşadı denildi. Askerde ya da dağda gençler ölmesin, demokratik olarak tartışsınlar denildi. Sendika ve çalışma şartları konularının medeni ve uygar bir şekilde tartışılması birinci derecede insanlık görevidir denildi. Savaş sona ersin, demokratik tam bağımsız Türkiye istiyoruz denildi. Her düşünce önemlidir denildi.

-Cuma günü olan tartışma hatırlatıldı. 1993’te ulusalcılar ve Kürtler meclise vekil soktular, şimdi ise meydanlarda kavga ediyorlar denildi. Kıblesi Amerika olan barış görüşmelerine karşı olunduğu belirtildi. AKP, cumhuriyeti yıkmıştır, yeni cumhuriyet olarak sosyalizm istiyoruz denildi.

-Moderatör, haftalık programın belirlenmesi için toplandığımızı hatırlattı. Forumun haftada 2 güne çıkarılması, komisyon toplantılarının tek güne düşürülmesini önerdi.

-Kadın komisyonu, Çarşamba günü için ‘Gezi ve kadın’ konulu etkinlik planlarından bahsetti ve önerilerini sundu.

-Moderatör, kadın komisyonuna ulaşamayan kadınlar olabileceği için kadın komisyonlarının herkese açık olduğunu belirtti. Perşembe günü için öneri isteği oldu.

-Çarşamba günü ‘Gezi ve kadın’ konulu etkinliğin yapılması oylandı, kabul edildi.
-Perşembe günü yapılan iftarın sürekli hale getirilmesi kararının daha önceden alındığı belirtildi.
-Perşembe günü iftarda yemek israfı oldu mu, bilgisi olan bilgilendirebilir mi sorusu yöneltildi.
-İftarın sürekli yapılması oylandı, kabul edildi.
-İsraf oldu, yemeği bitirenler hemen kalktı, biraz daha beklenirse çok daha iyi olur denildi. Pazar günü ile ilgili etkinlik kararı facebook’ta öneri sunulmuştu denildi.

-Moderatör, forumların hafta içi bir gün olması ve Pazar günü etkinlik olması önerisinde bulundu. İftarın Perşembe günü yeryüzü sofrası yapılması kararı oylama ile alındı. Konuşmacı ismi önerileri ve açıklama istendi.
-Cumartesi gününün Taksim dayanışmanın çağrıları için boş bırakılmış olduğu söylendi. Etkinlik için Cuma ya da Cumartesi günlerinden katılım açısından daha iyi olacak gün seçilmeli denildi.
-Cuma günü balık hali ağırlıklı olmak üzere çevre konulu panel yapılması oylandı ve kabul edildi.
-Yarın saat 11:00’de kesinleşecek isimler olacağı, konuşmacı olarak önerildi.
-Boğaziçi üniversitesi öğretim görevlisi ve sürece destek vermiş Gaye Yılmaz konuşmacı olarak önerildi.
-Moderatör, yarın için konuşmacı konusunda hazırlıklı gelinmesini gerektiğini söyledi.
-Marmara üniversitesinde hoca olan ve HES konusunda bilgili olan Beyza Üstün konuşmacı olarak önerildi.
Ekrem İmamoğlu önerildi.

-Karadeniz isyanda platformunun çevre ile ilgili eylemleri hakkında bilgi verildi. Siyasal açıdan bağımsız ve Beylikdüzü dayanışması gibi oylama ile kararlar alan bir grup olduğu söylendi. Eren Dağıstanlı ve Cenk Yörükoğlu önerildi.

-Bugünden sonra komisyonların çalışması gerektiği, komisyonların iletişiminin daha iyi olması gerektiği söylendi. Komisyonların belirginleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması önerildi. Komisyon üyelerinin listelerinin çıkarılması ve çalışacak kişilerin belirlenmesi gerekliliği belirtildi.

-Hayat TV’ye giden arkadaşın bilgi vermesi istendi.
-Hayat TV’deki foruma katılan arkadaş, örgütlerin önerisi sonucu gittiğini söyledi. Hayat TV’ye değişik bölgelerden katılımcılar olduğunu belirtti.
-Foruma tartışma sebebiyle ara verildi.

-Foruma devam çağrısı yapıldı. Kişisel meselelerin forumda tartışılmaması gerektiği söylendi.
-Üretimin komisyonlardan çıkacağı, pratik işlerin çıkması gerektiği söylendi. Forumlarda tartışmanın tüketildiği, 2 günlük komisyon toplantılarının önemli olduğu söylendi.
-Verilen kararların değiştirilmesinin nasıl olduğunun açıklanması istendi.
Karar merciinin Beylikdüzü halk meclisi olduğu söylendi. Komisyonların karar alıp meclise sunduğu söylendi. Meclisin Hayat TV’ye kimin gideceği konusunda karar almadığı söylendi. Geçen forumda 5-6 ismin önerildiği, kabul edildiği, arından Basın-Yayın komisyonunun bunların arasından konuşmacı seçmesinin istendiği söylendi. (Konuşmacılardan) uygun olmayanların gelmediği söylendi. Komisyonların eleştirilmesi gerekir denildi.

-Konuşmacılara ulaşılamadığı belirtildi. Forumun kararına uyulmalıdır denildi. Kadınlara karşı saygılı olunması gerektiği söylendi.
-Moderatör, söz alınmasının önemli olduğunu hatırlattı.
Partilerin, zümrelerin dışlanmaması gerektiği söylendi. Forumun herkese açık olmasının önemli olduğu söylendi. Hiçbirimize olmaması gerektiği gibi panelistlere de dayatma olmamalıdır denildi.
İletişimdeki kopukluğun düzeltilmesi önerisi tekrarlandı. Artık forum yapılmaması sorundur denildi. İletişimi iyileştirmek konusunda forumdan fikir rica edildi. Kadın komisyonunun Çarşamba günü yapılacak etkinlik konusunda yardım istedikleri söylendi.

-Bir konuşmacı, yardımlaşmanın azaldığını, kötü muameleden ve birbirine saygı göstermemeden sıkıldığını belirtti. Saygı çağrısında bulundu. Ayrılma kararı verdiğini söyledi.
Bir konuşmacı, ulusalcıların baş yazarının kendisini gibi insanlara ettiği lafların hoş olmadığını belirtti. Hiç kimseyi kaybetmek istemediğini, kimseyi ötelememek gerektiğini söyledi.

Moderatör, sürecin uzun soluklu olduğunu hatırlattı. Fikir alışverisinden memnun olduğunu belirtti, yaftalamanın olmaması gerektiğini söyledi. Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız denildi.

-Bir konuşmacı, bir kadın arkadaşa söz verilmemesini protesto ettiğini söyledi. Hassasiyetin saygı seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Gezi ruhuyla hareket edilecekse, gençlerin hareketin sahibi olduğunu söyledi. Forum moderatörlüğünü kadınların yapması önerdi. Gençlere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Siyasi partilerin, sendikaların, susup dinlemesi gerektiğini söyledi.

-22.07.2013 Pazartesi günü forum yapılsın önerisi oylandı, kabul edildi. Kadınlar ve gençler moderatörlüğe talip olsun denildi.

-Pazar gününün kaybedildiği söylendi, yarın gelinecekse bir sonraki hafta için de hazırlıklı gelinmesi önerildi.

-Takım oyunun olmadığı söylendi. Liderlerin olması gerektiği söylendi. Seçimin yaklaştığı hatırlatıldı.

-Birbirimize karşı nazik olalım denildi. Bazı arkadaşların saygısız tavırlarından ötürü kaybedildiği söylendi. İnsanlar kışkırtılmamalı, konuşmalar ortada yapılmalı ve hassasiyetlere saygı gösterilmeli denildi.

-Bir konuşmacı, konuşan kişinin ismini söylemesi önerdi. Saygı azalıyor, arttırmak için somut öneri yok tespiti paylaştı. 4. kez katıldığı, önerilerden çok ayırıcı tartışmalar olduğu gözlemi belirtti. ‘Benzine zam’ karşısında toplanabiliriz önerisini sundu.

-Bir konuşmacı, baştan beri katıldığını belirtti, dün ümit verici gelişmeler olduğunu söyledi. Tek başına olduğunu düşündüğü için sesini çıkartmadığını belirtti. Konuşmacı getirince tablonun herkesi tatmin etmediğini gözlemlediğini söyledi. Dayanışmanın en ufak detaya kadar yapılandırılmasını önerdi. İlerleme olmadığını gözlemlediğini söyledi.

-‘Benzin zammı için korna çal’ eylemi hakkında bilgi verildi, adli durum, güvenlik gibi konuların araştırılması ve ardından bu eylemi yapmamız önerildi.

-Cumartesi akşamları demokrasi nöbeti ismi ile parkta sabaha kadar kalmamız önerildi.

Bir sonraki gün tekrar toplanılması kararı ve saatin geç olması sebebiyle forum bitirildi.

Kaynak: http://direnisforumu.org/

Başa dön

Bornova Büyük Park Forumu (21 Temmuz 2013)

Büyük Park Forumu bir kez daha Bornovalıları buluşturdu

Bornova Büyük Park Forumunun 21 Temmuz Pazar günü düzenlediği etkinliğe Bornova ve İzmir halkı büyük ilgi gösterirken Büyük Park herkesin sözünü ve ekmeğini paylaştığı, müzik ve tiyatroyla renklenen bir şölen alanına dönüştü. Etkinlik kapsamında parktaki ağaçlara Gezi Direnişi sürecinde hayatlarını kaybedenlerin isimleri verildi. Ayrıca Bornova’da ilk defa kurulan “Yeryüzü sofrası”nda iftar açıldı, dayanışma ruhu içinde hep birlikte yemek yendi. Yeni evlenen bir gelin ve damadın etkinlik alanına gelerek halaya katılması da etkinliğin neşe verici olaylarından biri oldu.
Büyük Park çimlerinde gerçekleşen etkinlikte en renkli masalardan biri olan çocuk masasında animatör, tiyatrocu ve müzisyenler tarafından çocuklara yönelik aktiviteler düzenlenirken, geri dönüşüm masasındaki atölye çalışmasında çocuk ve yetişkinlerle birlikte çeşitli kullanılmış malzemelerden yeni şeyler yaratıldı.
İzmir Müzisyenler Derneği ve gecenin sonunda sahne alan Sokak Sanatçıları Derneği-Sokak Orkestrası şarkıları ile etkinliğe destek verdi. Büyük Park Forumunun katılımcılarından birnin hazırladığı “Gezi Direnişinin estetiği” başlıklı sunumda direniş sürecindeki çarpıcı karelerle “artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” üzerinde duruldu. Yenikapı Tiyatrosu oyuncularının tiyatro gösterisi de hem bol kahkaha hem bol alkış aldı. Göztepe taraftar grubu Ya Basta Viva Göztepe de hem açtıkları masa hem de yaptıkları konuşmalarla Forumu yalnız bırakmadı. Giysi ağırlıklı olan, kitapların da takas edildiği ve giderek içeriği zenginleşen Büyük Park Forumu Takas Pazarı büyük ilgi gördü. Gezi Tutsaklarıyla Dayanışma Masası gün boyunca katılımcıları tutsaklarla dayanışmaya çağırdı ve süreç hakkında bilgi verdi. Gecenin sonunda gösterilen direniş videolarıyla, Haziran Direnişi sürecindeki dayanışma, mücadele ve umut etkileyici görüntüler eşliğinde hatırlatıldı. Parkı daha önceki etkinliğiyle de dayanışma ve paylaşma renklerine boyayan Büyük Park Forumunun serbest kürsüsünde bu Pazar da “herkes” konuştu.

Kaynak: http://direnisforumu.org/

Başa dön

Küçükçekmece Forumu (21 Temmuz 2013)

Kanarya’da “rantsal dönüşüm”e karşı yürüyüş!

21 Temmuz Pazar günü Küçükçekmece Dayanışması Kanarya Mahallesi’nde “rantsal dönüşüm”e karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün çağrısı facebook ve twitterın dışında mahalle içerisinde sesli ajitasyon konuşmaları eşliğinde dağıtılan bildirilerle gerçekleştirilmişti.

968832_1394194367463849_1690772867_n 1004087_1394194090797210_1660197130_n

16:00’da Kanarya İstasyon çıkışında buluşan Küçükçekmece Dayanışması “Diren Küçükçekmece” pankartı ve “Kentsel değil, rantsal dönüşüm!”, “Afet yasası sermayenin yalanı!”, “Barınma hakkımız engellenemez!”, “Kanarya Ayazma olmayacak!” dövizlerini açarak yürüyüşe başladı. Mahalle içerisinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca Kanarya Mahallesi’nde uygulanmak istenen kentsel dönüşümün gerçek yüzünü ortaya koyan ve barınma hakkı için mücadeleye çağıran ajitasyon konuşmaları gerçekleştirildi. Ajitasyon konuşmalarında afet yasasının gerekçe gösterdiği deprem bahanesiyle gerçekleştirilmek istenen rantsal dönüşüm projesi anlatıldı. Ayrıca yürüyüş boyunca “Barınma haktır engellenmez!”, “Afet yasası sermayenin yalanı!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”, “Kanarya Ayazma-Sulukule olmayacak!” sloganları atıldı.

Mahalle içerisindeki yürüyüşün ardından çarşıya geçildi. Çarşı içerisinde de Kanarya’yı bekleyen kentsel dönüşüm tehdidi ile ilgili bilgi verildi ve mücadele çağrısı yapıldı. Yürüyüş bilgilendirme toplantısı yapmak için gidilen bir yöre derneğine kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından Şehir Plancıları Odası’ndan bir uzmanın ve Kent Hareketi’nden bir katılımcıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda hem Kanarya Mahallesi’ni tehdit eden projeler hem de Sulukule deneyimi aktarıldı. Kentsel dönüşüm tehdidi karşısında yapılabilecekler tartışıldı. Ayrıca Küçükçekmece Dayanışması ile ilgili bilgi verildi. Toplantı Küçükçekmece Dayanışması’nın Kentsel Dönüşüm atölyesi kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı etkinliğin çağrısının ve planlamasının yapılması ile sonlandırıldı.

Kaynak: http://direnisforumu.org/

Başa dön